Rosja ma swoja „katastrofę Smoleńską”

Katastrofa Smoleńska to czuły punkt w Polsce. Pojawiły się odnośnie niej rożne teorie. Teraz jednak i Rosja ma własną „katastrofę Smoleńską”.Tupolev Tu-154, z dniem 25 Grudnia 2016 roku runął i zginęły aż 92 osoby. Stalo się to w czasie „Bożego Narodzenia”. Według BBC, Tupolev był w drodze do Syrii i runął do Morza Czarnego(BBC).

W katastrofie Smoleńskiej uczestniczyło 96 osób i ten sam typ samolotu. Do dziś ludzie wysuwają wiele teorii na temat dlaczego doszło do katastrofy.

Katastrofa Smoleńska stała się niedługo po ekumenicznym spotkaniu ówczesnego Prezydenta. Katastrofa w Rosji wydarzyła się podczas „Świąt Bożego Narodzenia”, czasu gdy dzieje się wiele złego z powodu powiązanych z nimi rytuałów Przesilenia Zimowego…

Inne:

Z prasy:

Katastrofa smoleńska. Kolejne pogrzeby ekshumowanych ofiar

Putin: Nie możemy oddać wraku Tu-154M

Cytat tygodnia: Ruch Wiary i Niewiary

Zastanawia mnie czemu pośród Protestantów jest tak wiele „kontrowersji” na temat Ruchu Wiary? Zajrzyj do Biblii i w dowolnie wybranym czasie były tylko dwie grupy ludzi, którzy twierdzili, ze znają i ufają Bogu- byli ci z Ruchu Wiary(Jozue, Gedeon, Mojżesz, Eliasz, Elizeusz, Jezus, Paweł itd.) oraz był, obok nich- przy tych samych możliwościach- Ruch Niewiary. Jaka jest różnica? Ruch Wiary charakteryzował się „innym Duchem” od tych chodzących pod duchem niewiary. Rezultaty były jak niebo i ziemia. Ruch Wiary podbił Kanaan, podczas gdy Ruch Niewiary usychał w słońcu i łopocie skrzydeł sepów na pustyni. Ruch Wiary oglądał przebudzenie,gdy Ruch Niewiary tego nigdy nie widział. I co interesujące, tych z Ruchu Niewiary było zawsze więcej. Np 10:2 w kwestii wywiadowców! . Mojżesz i Aaron stal w obliczu miliona wrzeszczących, pobudzonych duchem niewiary- nie da się! Ruch Niewiary zawsze „chciał by”, „zauważył, ze obietnice Boże są wspaniale”- ziemia płynąca mlekiem i miodem! Ci jednak nie byli posłuszni Bogu, i pierwsi by porzucić wyznaczona im drogę. Bez wiary Bogu nie można się podobać. Bez wiary nie możesz wejść w Boże obietnice- sam się uciąłeś. Duch Niewiary to Lucyfer szepczący Adamowi i Ewie- czy rzeczywiście Bóg „na poważnie” powiedział? Wyczyny Ruchu Niewiary można zobaczyć w Biblii w ST i NT. To ruch motywowany nie Biblia ale demonami. Kiedy ci z Ruchu Wiary doświadczali niemożliwego, ci z Niewiary wątpili w sercu, nie wiedząc, ze nazywają Boga kłamcą. Ruch Wiary to ci, którzy przechodzą, gdy droga jest zamknięta dla Ruchu Niewiary, to wizjonerzy w Duchu, którzy już wzięli w posiadanie, bo Bóg nie może się pomylić. Oni wzięli pełnię Krzyża- zbawienie, chrzest w Duchu i dary, ale i zdrowie, obfitość namaszczenia, biorą uwolnienie oraz pieniądze. Każda z tych kwestii jest jasna nauka Pisma. Ruch Niewiary żyje jak świat- bo ma niewiarę,która z niego pochodzi. Z Ruchu Niewiary wionie pustynia, plagami, czarna przyszłością, życiem minimalistycznym, przypisując to jednak Bogu…Mieli wielki potencjał, jednak zabiły ich tradycje…Zrobili falstart…To ruch reprezentujący klątwę tego świata: bezradność, ludzkie metody, bieda …tragedie…Ich bohaterem jest Hiob. Oburza ich, ze Jezus ma moc nad szatanem, której nie miał Hiob w ST!Ich nie zachwycają cuda Jezusa- wskrzeszenia, uzdrowienia, uwolnienia i zaopatrzenia- ich pociąga niemoc, słabość, bieda…wciąż po latach szukają oparcia w człowieku… Nie pojęli krzyża…Nie zrozumieli różnicy między ST a NT i dalej żyją ludzka przegrana…Ich teologia zdaje się, jakby Krzyż nie działał…jakby Bóg nagle stracił moc…Tradycja wykiełkowała to co mówił Jezus: próżne czekanie, gdy nie ma wiary…Tradycje to pustynia i jakże wielu na niej dzisiaj żyje…pogodzeni z planami szatana…zbuntowani błogosławieństwo jakie Jezus przyniósł każdemu Protestantowi…I Ruch Niewiary był w ST, NT i jest w obfitej ilości po dziś dzień…Uwaga! „Antyekumenia

Pearl Jam i Boston dołączają do krytyki normalności

Z powodu przejścia ustawy o zakazie włażenia transwestytów do kibli w Południowej Karolinie zwanej HB2 protestują kapryśne gwiazdy jak Pearl Jam i grupa Boston.

Oni pewnie lubią jak im się zboczeniec patrzy w pisuarze…Eddie Vedder stal się bojownikiem dla sromoty i wczesnej śmierci oraz odrażających praktyk sodomitów. Zadedykował cały utwór ‚żołnierzom pedalskim służącym w Armii Stanów Zjednoczonych’…

Co??? Bojkotujcie zwolenników parów…Oni próbują ekonomicznie wywierać wpływ na legislaturę. Kibel męski jest wciąż dla mężczyzn a kobiecy dla kobiet. Sromota niech trzyma się z dala! Opętani ludzie nie będą dyktować warunków…

Tomaszu Żółtko,czy definicja bałwochwalstwa się zmieniła?

Czy definicja bałwochwalstwa się zmieniła?

Czyli ogłupiania kościoła ciąg dalszy!

Tomasz Żółtko robi rundki wokół Kościołów Zielonoświątkowych, Kchwe (lata 2015 i 2016) ze swoim sztandarowym kazaniem pt: Bóg służący bezbożnym, czyli kilka refleksji o bałwochwalstwie” oraz „Co jest a co nie jest bałwochwalstwem” i w końcu „Spotkanie Naamana z Elizeuszem”.Z tym ‚posłaniem’ odwiedził kilka miejsc, jak Katowice, Wołczyn, Kraków(u Metodystów), Kielce, Wisła Malinka(Luteranie), Łódź, i innych.

Nauczanie, ze katolicyzm w Polsce i za granicą jest bałwochwalstwem jest ‚legalizmem religijnym’ i ‚zacietrzewieniem’,’powierzchownym prostactwem’. Aby umożliwić ekumenizm z katolicyzmem należy dzisiaj wszystko przefilozofować i koniecznie zmienić definicje.

Gdyby Tomasz Żółtko zajrzał do Pisma i do zwykłej encyklopedii, zobaczył by, ze podstawowa definicja bałwochwalstwa wcale się nie zmieniła. Bóg nie zmienia jej w zależności od okoliczności…Kiedy Aaron pozwolił ulać cielca milionom Izraelitów na pustyni, Bóg chciał ich zgładzić…potem zmiękł…W jednym miejscu pisze:(prawdziwe drugie przykazanie):

„Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. (3) Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. (4) Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. (6) A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.”Ks. Wyjścia 20

W księdze Jeremiasza, Izraelici ‚w końcu’ wracają do Egiptu. (‚Nie udało’ się za czasów Mojżesza i Jozuego, TERAZ był dobry czas, jak już ‚religijnych nie ma’). Tam czcza Królową Niebios (ówczesną Maryję). Dlaczego więc Jeremiasz oznajmia im, żeby odstąpili od tego?

Tomasz Żółtko popełnia typowy błąd i wybiera sobie werset i dopowiada do niego co ON myśli. Nie patrzy na całe (ST i NT) przesłanie Biblii. Jeśli Bóg jest chwiejny, to nie mielibyśmy gwarancji na nic. Ten ‚Suweren’ mógłby dzisiaj wymyślić, ze Islam jest dobry, ‚patrząc na serce’! Cóż, Muzułmanin ‚szczerze czci Allaha’…Kto ‚może go potępiać’?

Jeśli Bóg ukarał Izrael na pustyni a dzisiaj pozwala czcić ulane pomniki, to jest Bogiem zmiennym i nieprzewidywalnym. Jeśli w ‚niektórych przypadkach’ można czcić figury, ‚jak długo się ma dobre serce i myśli, ze czci szeroko pojętego boga’ to dlaczego Bóg posyłał Jeremiasz? Jego współcześni tez nazywali go religijnym i może ‚wieszczkiem czarnowidzem’ lub ‚sztywniakiem religijnym’?

Gdyby tylko poczytał Słowo, zobaczyłby jedno- Jahwe, jako jedyny Bóg nie pozwolił w swojej ‚religii’ aby ulewać bożki. Każda inna religia to robiła…Demony nie tylko im pozwalają na to, ale i nakazują!

Nowy Testament, POMIMO, ze naucza o zbawieniu z łaski, (uwaga!) wcale, ani o milimetr nie pokazuje, ze jak przyjdziesz do Jezusa to możesz ‚czcić boga w postaci figury’…Paweł pisząc pod Nowym Testamentem wykazywał się Biblijnym Protestanckim Chrześcijaństwem w Duchu (w odróżnieniu od nie-biblijnego, filozoficznego, chcącego grzesznika wcisnąć z jego grzechami i błędami do kościoła- zwiedzenia i herezji! )

Biblia została napisana dla każdego człowieka, w każdym wieku…i czasach…Dlatego osoba, która popełnia bałwochwalstwo nie pójdzie do nieba (czy to katolik czczący posag Maryjny, czy Protestant, który naucza, ze w Jezusie wszystko inne jest ok i relatywne…)

„Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy(tj pedzie), (10) ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą.”1 list do Koryntian 6

„I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu, (3) i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, (4) i wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. (5) Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg; ciała ich bowiem zasłały pustynię. (6) A to stało się dla nas wzorem, ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. (7) Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich; jak napisano: Usiadł lud, aby jeść i pić, i wstali, aby się bawić.”1 list do Koryntian 10

„Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. (30) Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, (31) gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych.”Dzieje Apost. 17

„Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. (8) Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. ”Objawienie 21

„Po tych wydarzeniach postanowił Paweł za sprawą Ducha udać się poprzez Macedonię i Achaję do Jerozolimy, mówiąc: Potem, gdy tam będę, muszę i Rzym zobaczyć. (22) Wysłał więc do Macedonii dwóch pomocników swoich, Tymoteusza i Erasta, a sam pozostał przez czas jakiś w Azji. (23) W owym czasie powstała niemała wrzawa z powodu drogi Pańskiej. (24) Albowiem pewien złotnik, imieniem Demetriusz, który wyrabiał srebrne świątynki Artemidy i zapewniał rzemieślnikom niemały zarobek, (25) zebrał ich oraz robotników podobnego rzemiosła i rzekł: Mężowie, wiecie, że z tego rzemiosła mamy nasz dobrobyt; (26) widzicie też i słyszycie, że ten Paweł nie tylko w Efezie, lecz nieomal w całej Azji namówił i zjednał sobie wiele ludzi, mówiąc, że nie są bogami ci, którzy są rękami zrobieni.”Dzieje Apost. 19

„ Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi: Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze; (19) a jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta, opisanych w tej księdze. (20) Mówi ten, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź, Panie Jezu!”Objawienie 22

Po co się Paweł produkował? Słowo używane za każdym razem coś nam sugeruje. Eidólolatria to zawsze część oddawana wyobrażeniom demonów czyli posagom, figurom, obrazom itd. wyobrażającym boga/ demona. Znając ta definicje możemy później pokazać inny typ bałwochwalstwa…

Paweł będąc Pentekostalnym/ Charyzmatycznym Protestantem poruszał się na misjach obserwując religie Imperium Rzymskiego, widział co czczą Grecy. Nigdy nie mówił- wiesz, ci poganie mogą to czcić, jak długo przyjmą wszech- rozumiejącego, zawsze relatywnego i zmieniającego się przez pokolenia „Jezusa”.

Upamiętanie oznacza odejście do systemu i wartości świata, a pójście za żywym Jezusem i Jego Słowem. Tak głoszono po dziś dzień. Agenci ekumenizmu jednak chcą uformować ci przed oczami obraz innego Boga niż jest w Słowie Bożym.

Jeśli Paweł pokazuje, ze ci co kontynuują czczenie posagów idą do jeziora ognia, ‚jakże wielki to Faryzeusz’ !!! Jak osoba rzekomo nawrócona może, modląc się do Jezusa i pytając Ducha wciąż ślęczeć przed ulanym bożkiem? Jest to niemożliwe. To człowiek KIEDY przychodzi do niego prawdziwe upamiętanie się, widzi, jak zgrzeszył przeciwko Bogu będąc czcicielem posagów!

Dzięki teologom, a właściwie filozofom sprzecznym z Biblia jak ekumeniczny Tomasz Żółtko, możliwe jest istnienie Chrislamu. Ekumenizm i jego działacze chcą zmienić elementarne definicje, w jawny sposób ogłupiając Protestantów. Chcą ci wmówić, ze Bóg jest zmienny i uzależnia wszystko od emocji i chwilowego widzimisię. Temu pozwala czcić bożka, innemu nie…Nigdy nie wiadomo!??

Ten i inni głosiciele emocji i filozoficznych, ekumenicznych bredni chcą abyś przestał głosić katolikom Słowa Bożego…Po prostu ‚udaj’, ze czczenie posagu Maryi i kłanianie się do obrazu błękitnookiego i długowłosego Jezusa rasy aryjskiej jest ok! Wiesz, jak ksiądz leży plackiem przed waflem umieszczonym w pudelku, to …’liczy się jakie miał przy tym serce…’.

Jak miłował opłatek, to ‚już wolno’…Jak ‚czul w sercu’, ze tak chce uwielbić ‚Boga’, któż może mu to zabronić? O, fałszywy proroku z rodu ekumenizmu, o okłamywaczu milionów katolików i dający im fałszywą nadzieje, o wprowadzający zamieszanie do tysiąca Protestantów! O nieznający i nierozumiejący Biblii, łazęgo między -kościelny, który jest ‚ani z tymi ani z tamtymi’! Kiedy otworzysz oczy aby uniknąć losu twoich poprzedników!

O, pełny wszelkiego oszukaństwa i wszelkiej przewrotności, synu diabelski, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości! Nie zaprzestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg Pańskich?Dzieje Apost. 13

To głoszenie to ekumeniczne hochsztaplerstwo i szarlataneria!

Wirtualny obscenizm

Wirtualny obscenizm

Czyli spotęgowany gwałt zmysłów

Nie dość, ze filmy obsceniczne trują umysły i dusze milionów, branża obscenizmu zaczyna istny atak na zmysły. Firmy ustawiają się w kolejce by sprzedawać zestawy do odbioru tego typu technologii jak Oculus Rift, HTC Vive, czy Sony PlayStation VR.

Zestaw jak Oculus Rift składają się z ekranu zakładanego na głowę, czujników śledzenia ruchów głowy (żyroskopy, akcelerometry),słuchawki, czujniki śledzące ruchy gałek ocznych.

Wirtualna Rzeczywistość (VR) to kolejny krok w kierunku integracji człowieka z komputerem. Jeśli ludzie muszą się ‚leczyć’ i wieku młodych nie może się odkleić od ekranu, to co stanie się gdy wejdą w obscenizm w takim wydaniu?

Wg The Independent tego typu sprzęt wygeneruje około 895 milionów $.

Nie mówiąc już o tym, ze zaczynają kręcić te filmy przy użyciu kamer VR oraz …dronów…Z powodu powszechnego dostępu do internetu, nawet dzieci oglądają te filmy i niektóre odgrywają to co widza na ekranie…

Statystyki uzależnienia od obscenizmu są olbrzymie.

Ludzie są prawie ‚wessani’ w ekran! Firmy na zachodzie wprowadzają tego typu filmy za darmo. Jest to spotęgowany gwałt na zmysłach i zalanie oglądających demonami nienaturalnego seksu…Te filmy kreują słabych ludzi, niewierności, uprzedmiotowienie kobiet, maniaków seksualnych, gwałcicieli, onanistów…oraz dysfunkcyjne związki…

https://www.youtube.com/watch?v=g5Q8JoSx_vI

https://www.oculus.com/

Papież w Polsce i ekumeniczni Zielonoświątkowcy

Czciciel Królowej Niebios, papież Franciszek będzie obecny na Jasnej Gorze dnia 28 Lipca 2016 r. 3 Maja każdy Polak w Polsce i na świecie zostanie zawierzony zwierzchności Maryjnej tez na Jasnej Górze.

28 Lipca będzie modlił się przez obrazem Czarnej Madonny. Potem odprawi publiczna ‚msze’ z okazji 1050 Rocznicy ‚Chrztu Polski’.

Pomimo, ze kwestia maryjna jest tematem spornym, możemy się spodziewać obecności ekumenizmu w tych wydarzeniach. Widzimy jak ‚Protestanckie’ zespoły były obecne na Dniach Papieskich, jaka więc różnica kiedy pójdą i zobaczą go na żywo…?

TGD już śpiewała „Kolędę Maryjna” oraz „Maryjo, czy już wiesz”. Papieski kaznodzieja, Cantalamessa nawoływał już Protestantów do kolejnego kroku ekumenicznego- objęcia Maryi jako ich matki i rozpoczęcia jej kultu w ich zborach, jako „miłość ekumeniczna”…

Pierwszy ekumenik Zielonoświątkowy, czyli David du Plessis już dawno podziwiał co dzieje się w Medjugorie i pojawienia się Matki Boskiej, atmosfery jedności i miłości…

Zielonoświątkowcy biorą udział w Światowych Dniach Młodzieży 2016.

Jak się okazuje ekumenicy z Kościoła Zielonoświątkowego nie tylko brali udział w Zjazdach Gnieźnieńskich, Tygodniach Modlitw o Jedność ‚Chrześcijan’ ale i uczestniczą w wydarzeniach katolickich pt: Światowe Dni Młodzieży.

Pokątnie przyznaje się do tego ksiądz katolicki (tegoroczne):

Według ks. Gremzy do Krakowa pojadą też z Białorusi młodzi ludzie innych konfesji chrześcijańskich. „W mojej grupie jest kilku protestantów, zielonoświątkowców, prawosławnych. Zapraszamy chętnych, jesteśmy otwarci na innych, żeby mogli poznać bliżej, czym są dni młodzieży” – zaznaczył.”

oraz osoby z poprzednich Światowych Dni Młodzieży:

Bardzo ważne było dla mnie zaproszenie gości z różnych Kościołów: pastora wraz z żoną z Kościoła Zielonoświątkowego, młodego pastora z Kościoła Baptystycznego, księdza jezuitę oraz dwóch młodych ludzi, którzy organizują Światowe Dni Młodzieży…Najbardziej przemówiła do mnie obecność i konferencja pastora i jego żony z Kościoła Zielonoświątkowego. Ich otwartość i zrozumienie uświadomiły mi potrzebę pracy na rzecz jedności chrześcijan.”

Gdy Papież był w Brazylii podczas Światowych Dni Młodzieży w roku 2013 ganił katolickich biskupów, ze pozwolili utracisz rzesze katolików, którzy zostali pozyskani do kościołów Zielonoświątkowych, Neo- Pentekostalnych i Charyzmatycznych!

Strona http://www.pope2016.com podaje, ze w Polsce jest 0,07 procenta Zielonoświątkowców…Celem więc ekumenii jest wchłoniecie Protestantyzmu do katolicyzmu…

Ile w Polsce jest Protestantów-GUS