40 milionów polaków będzie zawierzonych demonicznej zwierzchności zwanej Królową Niebios w roku 2016

W tym roku odbędzie się uroczyste zawierzenie wszystkich żyjących polaków w Polsce i za granica, Królowej Nieba,zwanej inaczej Królowej Polski. Katolicyzm w Polsce dwoi się i troi w przygotowaniach na ta straszna w duchowych i fizycznych skutkach imprezę. Stanisław Gadecki w twierdzi, ze Polska przeszła od bałwochwalstwa do ‚wiary’, wskazując na ‚chrzest Polski’, który miał miejsce w 966 r.(Tak naprawdę nastąpiła zmiana zwierzchności z Światowida na Królową Nieba i do Polski wkroczył cala para kult maryjny zwany katolicyzm. Mieszko I oddal Polskę w posiadanie papieża. Polska nie należy do Polaków ale Watykanu) Co rusz katolicyzm zawierza miasta w Polsce, jak i mieszkańców Polski demonowi Maryjnemu (Poznań, Częstochowa). Fałszywa religia rozumie realia duchowe więcej niż wielu Protestantów. W 2015 r. ponawiano tzw. Milenijny Akt Oddania Matce Bożej. Czytamy:

Księgi oddania parafii w macierzyńską niewolę Matki

Bożej znajdują się w Jasnogórskim

Centrum Modlitwy Zawierzenia. ”

Parafialne Księgi Oddania Matce Bożej nie są tylko historią. Pielgrzymi nadal oddają się w

macierzyńską niewolę Matki Najświętszej, poświadczając to swoimi

wpisami. Jasna Góra jest miejscem naznaczonym zawierzeniem Maryi.

3 maja 2016 r. na Jasnej Górze będzie miał miejsce akt zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski.”Wojciech Polak

Ciekawe ilu wierzących Protestantów zapisało się na tego typu rzeczy? Ilu ekumenistów ślubowało wierność ‚Maryi’? Zawierzenie całej Polski i jej mieszkańców ma się odbyć 3 Maja 2016 r.Czemu ta data? Wikipedia nam wyjaśni:

Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski – święto (uroczystość liturgiczna) obchodzone w Kościele katolickim w Polsce w dniu 3 maja.Święto zostało ustanowione przez papieża Benedykta XV w 1920 na prośbę polskich biskupów po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918. Upamiętnia ono śluby lwowskie króla Jana Kazimierza, który podczas potopu szwedzkiego powierzył Polskę opiece Matki Bożej.”

Przejrzyj tez te linki: 1,2 . Jako Protestant musisz złamać wszelkie zawierzenia, które uczyniłeś tej zlej zwierzchności oraz przed jakimkolwiek tzw. świętym. Polecam przesłuchanie trzy częściowej serii na ten temat, zatytułowanej: Duchowe źródła katolicyzmu(youtube).Każdy Protestant w Duchu powinien tez odwołać wszelkie śluby, zawierzenia, inwokacje, obietnice złożone tej zwierzchności. Jeśli możliwe i wpisałeś się w te księgi idź i zadaj wykreślenia cie z tych duchowych zobowiązań! Przyjmij Biblijnego Jezusa i zacznij czytać Biblie. Szybko zobaczysz ogrom fałszu pod jakim ten naród był i jest związany. Ekumenizm wciąga Protestantów do tego demonicznego systemu.