Unia Europejska wznosi globalna Sodomę i Bóg zburzy ja znowu!

Unia Europejska jest nie tylko kontynuacja Wieży Babel z księgi Genesis(budynek Parlamentu Europejskiego) ale jest również kontynuatorem budowy miast Kanaanu- Sodomy, Gomory i innych miast sądu jak Admah, Zeboiim i Bela(Zoar).

PewResearch podaje, ze kraje Europy jak Islandia, Dania, Norwegia, Szwecja, Belgia, Anglia, Walia, Szkocja, Luksemburg, Francja, Niderlandy, Hiszpania i Portugalia pozwoliły aby demony sodomii były tam honorowane!

Bóg powstrzymał budowę Wieży Babel, Bóg zrzucił ognień na Sodomę i praktykanów oraz zwolenników sodomii- uwaga lewaki!