Piosenkarka Damares wydaje najnowsza płytę pt: Obra Prima(Arcydzieło)

Piosenkarka Damares to jedna z „gwiazd” przebudzenia, które ma miejsce dookoła Brazylii w 2016 roku. Jej nowa płyta: Obra Prima czyli Arcydzieło wyszła 4 Listopada 2016 roku.

Oto ścieżki:

1

Geração Que Clama/ Wołające Pokolenie

2

Perfeito Louvor/ Doskonalą Chwała

3

Ressuscita/ Zmartwychwstań

4

Obra Prima/ Arcydzieło

5

Sou O Que Sou/ Jestem, który Jestem

6

Nas Mãos de Deus/ W rekach Boga

7

Vou Louvar/Zamierzam chwalić

8

Na Orla no Teu Manto/ Na krańcu szaty

9

Brilha/Lśnij

10

Ouve Senhor/Posłuchaj Panie

11

Sobrevivi/Przetrwałem

12

A Glória é Tua/ Chwała należy dla Ciebie

13

Poema de Amor/ Wiersz miłości

14

Adoremos/ Chwalmy

Jaka jest tematyka?

  • Bóg chce powołać pokolenie, które krzyczy: wstań i chodź!

  • Wylewane jest nowe wino

  • Nadzieja która „umarła”- zmartwychwstaje, w imieniu Jezusa!

  • Jezus, arcydzieło, które zstąpiło z nieba…

  • Nigdy nie jest za późno na cud

  • Na krańcu Jego szaty jest namaszczenie, moc, krańca szaty dotykam.

  • Uczyń mnie jasno płonącą pochodnią w Twoim reku

  • Próbują ukraść, używać należnej Ci chwały dla ich ego by ich wypromować, ale…chwała jest Twoja!Należy się tylko Tobie”

Styl muzyki jest typowy dla współczesnej muzyki chrześcijańskiej. Zakupiłem jej płytę i …nie zmarnowałem pieniędzy. Chwytliwe refreny, dobry głos, odczuwalne namaszczenie. Nikt nie zauważa, ze śpiewa ona po portugalsku…

Płytę można nabyć na iTunes, a cena jest standardowa- jak dla innych płyt- około 33 złotych. Chcesz poczuć smak Przebudzenia, oto doskonalą do tego okazja!

https://www.letras.mus.br/damares/discografia/obra-prima-2016/

O uwielbieniu i chwale dla Boga…

Dużo mówi się dziś o chwale i uwielbieniu dla Boga, często zapominając o Bożym w tym wkładzie. Ludzie trenują umiejętności, robią seminaria i warsztaty jak uwielbiać Boga z profesjonalnymi wskazówkami…

Brakuje jednak Ducha Świętego i jego ponad-naturalnego poruszenia.

Podczas przebudzenia na Azusa Street (Probuzhdeniye na Azuza-strit, Reavivamento da Rua Azusa, Anazopýrosi tis Odoú Azoúsa,Reavivamiento de la Calle Azusa)ludzie, którzy nigdy nie umieli śpiewać- otrzymywali dar śpiewania od Ducha Świętego! Na spotkaniach pojawiał się ‚niebiański chór’…jakby obecność Boga spod Jego tronu schodziła na spotkanie…

Wiele z nich otrzymało dar śpiewu, a także mówienia w natchnienia Ducha. Pan daje nowe głosy, tłumaczy stare piosenki w nowych językach, daje muzykę, która jest śpiewana przez aniołów i posiada niebiański chór, który śpiewa ten sam utwór w niebiańskiej harmonii. Jest to piękna muzyka; żadne instrumenty potrzebne są w tych spotkaniach.THE APOSTOLIC FAITH, Vol. I. No. 1, 1906.

Wzięliśmy to za uświęcenie, ale skoro otrzymaliśmy Pięćdziesiątnicę, widzimy, co rzeki wody żywej znaczą. To Pan głosi Jego własne kazania i śpiewa swoje własne piosenki i prorokuje”THE APOSTOLIC FAITH, Vol. I. No. 1, 1906.

Jeśli są uczciwi wobec Boga, wkrótce zdają sobie sprawę, że Ojciec przygotowuje muzykę i śpiew, i dostarcza wino na święto. Gdy stół jest rozłożony tak swobodnie, biorą mały łyk „nowego wina.” Natychmiast ich oczy zaczynają świecić, a rajskie światło wchodzi w ich twarze. Marnotrawny dostąpił usprawiedliwienia i uświęcenia i chrztu Duchem Świętym. Nigdy nie widzieli tego w ten sposób wcześniej, ale znajdują to wszystko na stole i to wszystko jest z nieba, więc są oni szybko „napełniani Duchem” i zaczynają mówić i śpiewać z nowymi językami, tak jak Duch daje wypowiedź.” THE APOSTOLIC FAITH, Vol. I. No. 2, 1906

Nie ma [ludzkiego] chóru ale ludzie słyszeli chóry aniołów w duchu i jest niebiański śpiew, który jest inspirowany przez Ducha Świętego.THE APOSTOLIC FAITH, Vol. I. No. 3, 1906.

Używa nawet dzieci aby głosić Ewangelie”THE APOSTOLIC FAITH, Vol. I. No. 2, 1906.

Tam odbiera sobie chwale Bóg, który nie tylko uzdalnia, ‚uczy ponad-naturalnie’ ale i prowadzi uwielbienie!

Przed tronem także jakby morze szkliste podobne do kryształu; a w pośrodku, wokoło tronu cztery postacie pełne oczu z przodu i z tyłu. (7) Postać pierwsza podobna była do lwa, postać druga podobna była do cielca, postać trzecia miała twarz jakby człowieczą, a postać czwarta podobna była do orła w locie. (8) A każda z tych czterech postaci miała po sześć skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu; i nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały: Święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był i który jest, i który ma przyjść. (9) A gdy postacie oddadzą chwałę i cześć, i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, (10) upada dwudziestu czterech starców przed tym, który siedzi na tronie, i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc: (11) Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli twojej zostało stworzone, i zaistniało. ”Apokalipsa (Objawienie) 4

widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. (2) Jego orszak stanowiły serafy(sârâph), z których każdy miał po sześć skrzydeł, dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał. (3) I wołał jeden do drugiego: Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały jego. (4) I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. ”Ks. Izajasza 6

Cóż tedy? Będę się modlił duchem, będę się modlił i rozumem; będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i rozumem.”1 list do Koryntian 14

Innymi manifestacjami było, ze osoby nie umiejące grac zasiadały za pianinem i…”nie było to z tego świata”! Co będzie jeśli umiejętności Bóg połączy z Jego namaszczeniem? Co będzie kiedy chwalcy Jezusa zostaną przyobleczeni mocą, chwała i gloria dookoła…gdy niebiańskie armie zejdą by wspólnie chwalić Pana Panów i Króla Królów, tu na ziemi?