Tomaszu Żółtko,czy definicja bałwochwalstwa się zmieniła?

Czy definicja bałwochwalstwa się zmieniła?

Czyli ogłupiania kościoła ciąg dalszy!

Tomasz Żółtko robi rundki wokół Kościołów Zielonoświątkowych, Kchwe (lata 2015 i 2016) ze swoim sztandarowym kazaniem pt: Bóg służący bezbożnym, czyli kilka refleksji o bałwochwalstwie” oraz „Co jest a co nie jest bałwochwalstwem” i w końcu „Spotkanie Naamana z Elizeuszem”.Z tym ‚posłaniem’ odwiedził kilka miejsc, jak Katowice, Wołczyn, Kraków(u Metodystów), Kielce, Wisła Malinka(Luteranie), Łódź, i innych.

Nauczanie, ze katolicyzm w Polsce i za granicą jest bałwochwalstwem jest ‚legalizmem religijnym’ i ‚zacietrzewieniem’,’powierzchownym prostactwem’. Aby umożliwić ekumenizm z katolicyzmem należy dzisiaj wszystko przefilozofować i koniecznie zmienić definicje.

Gdyby Tomasz Żółtko zajrzał do Pisma i do zwykłej encyklopedii, zobaczył by, ze podstawowa definicja bałwochwalstwa wcale się nie zmieniła. Bóg nie zmienia jej w zależności od okoliczności…Kiedy Aaron pozwolił ulać cielca milionom Izraelitów na pustyni, Bóg chciał ich zgładzić…potem zmiękł…W jednym miejscu pisze:(prawdziwe drugie przykazanie):

„Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. (3) Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. (4) Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. (6) A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.”Ks. Wyjścia 20

W księdze Jeremiasza, Izraelici ‚w końcu’ wracają do Egiptu. (‚Nie udało’ się za czasów Mojżesza i Jozuego, TERAZ był dobry czas, jak już ‚religijnych nie ma’). Tam czcza Królową Niebios (ówczesną Maryję). Dlaczego więc Jeremiasz oznajmia im, żeby odstąpili od tego?

Tomasz Żółtko popełnia typowy błąd i wybiera sobie werset i dopowiada do niego co ON myśli. Nie patrzy na całe (ST i NT) przesłanie Biblii. Jeśli Bóg jest chwiejny, to nie mielibyśmy gwarancji na nic. Ten ‚Suweren’ mógłby dzisiaj wymyślić, ze Islam jest dobry, ‚patrząc na serce’! Cóż, Muzułmanin ‚szczerze czci Allaha’…Kto ‚może go potępiać’?

Jeśli Bóg ukarał Izrael na pustyni a dzisiaj pozwala czcić ulane pomniki, to jest Bogiem zmiennym i nieprzewidywalnym. Jeśli w ‚niektórych przypadkach’ można czcić figury, ‚jak długo się ma dobre serce i myśli, ze czci szeroko pojętego boga’ to dlaczego Bóg posyłał Jeremiasz? Jego współcześni tez nazywali go religijnym i może ‚wieszczkiem czarnowidzem’ lub ‚sztywniakiem religijnym’?

Gdyby tylko poczytał Słowo, zobaczyłby jedno- Jahwe, jako jedyny Bóg nie pozwolił w swojej ‚religii’ aby ulewać bożki. Każda inna religia to robiła…Demony nie tylko im pozwalają na to, ale i nakazują!

Nowy Testament, POMIMO, ze naucza o zbawieniu z łaski, (uwaga!) wcale, ani o milimetr nie pokazuje, ze jak przyjdziesz do Jezusa to możesz ‚czcić boga w postaci figury’…Paweł pisząc pod Nowym Testamentem wykazywał się Biblijnym Protestanckim Chrześcijaństwem w Duchu (w odróżnieniu od nie-biblijnego, filozoficznego, chcącego grzesznika wcisnąć z jego grzechami i błędami do kościoła- zwiedzenia i herezji! )

Biblia została napisana dla każdego człowieka, w każdym wieku…i czasach…Dlatego osoba, która popełnia bałwochwalstwo nie pójdzie do nieba (czy to katolik czczący posag Maryjny, czy Protestant, który naucza, ze w Jezusie wszystko inne jest ok i relatywne…)

„Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy(tj pedzie), (10) ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą.”1 list do Koryntian 6

„I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu, (3) i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, (4) i wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. (5) Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg; ciała ich bowiem zasłały pustynię. (6) A to stało się dla nas wzorem, ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. (7) Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich; jak napisano: Usiadł lud, aby jeść i pić, i wstali, aby się bawić.”1 list do Koryntian 10

„Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. (30) Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, (31) gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych.”Dzieje Apost. 17

„Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. (8) Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. ”Objawienie 21

„Po tych wydarzeniach postanowił Paweł za sprawą Ducha udać się poprzez Macedonię i Achaję do Jerozolimy, mówiąc: Potem, gdy tam będę, muszę i Rzym zobaczyć. (22) Wysłał więc do Macedonii dwóch pomocników swoich, Tymoteusza i Erasta, a sam pozostał przez czas jakiś w Azji. (23) W owym czasie powstała niemała wrzawa z powodu drogi Pańskiej. (24) Albowiem pewien złotnik, imieniem Demetriusz, który wyrabiał srebrne świątynki Artemidy i zapewniał rzemieślnikom niemały zarobek, (25) zebrał ich oraz robotników podobnego rzemiosła i rzekł: Mężowie, wiecie, że z tego rzemiosła mamy nasz dobrobyt; (26) widzicie też i słyszycie, że ten Paweł nie tylko w Efezie, lecz nieomal w całej Azji namówił i zjednał sobie wiele ludzi, mówiąc, że nie są bogami ci, którzy są rękami zrobieni.”Dzieje Apost. 19

„ Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi: Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze; (19) a jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta, opisanych w tej księdze. (20) Mówi ten, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź, Panie Jezu!”Objawienie 22

Po co się Paweł produkował? Słowo używane za każdym razem coś nam sugeruje. Eidólolatria to zawsze część oddawana wyobrażeniom demonów czyli posagom, figurom, obrazom itd. wyobrażającym boga/ demona. Znając ta definicje możemy później pokazać inny typ bałwochwalstwa…

Paweł będąc Pentekostalnym/ Charyzmatycznym Protestantem poruszał się na misjach obserwując religie Imperium Rzymskiego, widział co czczą Grecy. Nigdy nie mówił- wiesz, ci poganie mogą to czcić, jak długo przyjmą wszech- rozumiejącego, zawsze relatywnego i zmieniającego się przez pokolenia „Jezusa”.

Upamiętanie oznacza odejście do systemu i wartości świata, a pójście za żywym Jezusem i Jego Słowem. Tak głoszono po dziś dzień. Agenci ekumenizmu jednak chcą uformować ci przed oczami obraz innego Boga niż jest w Słowie Bożym.

Jeśli Paweł pokazuje, ze ci co kontynuują czczenie posagów idą do jeziora ognia, ‚jakże wielki to Faryzeusz’ !!! Jak osoba rzekomo nawrócona może, modląc się do Jezusa i pytając Ducha wciąż ślęczeć przed ulanym bożkiem? Jest to niemożliwe. To człowiek KIEDY przychodzi do niego prawdziwe upamiętanie się, widzi, jak zgrzeszył przeciwko Bogu będąc czcicielem posagów!

Dzięki teologom, a właściwie filozofom sprzecznym z Biblia jak ekumeniczny Tomasz Żółtko, możliwe jest istnienie Chrislamu. Ekumenizm i jego działacze chcą zmienić elementarne definicje, w jawny sposób ogłupiając Protestantów. Chcą ci wmówić, ze Bóg jest zmienny i uzależnia wszystko od emocji i chwilowego widzimisię. Temu pozwala czcić bożka, innemu nie…Nigdy nie wiadomo!??

Ten i inni głosiciele emocji i filozoficznych, ekumenicznych bredni chcą abyś przestał głosić katolikom Słowa Bożego…Po prostu ‚udaj’, ze czczenie posagu Maryi i kłanianie się do obrazu błękitnookiego i długowłosego Jezusa rasy aryjskiej jest ok! Wiesz, jak ksiądz leży plackiem przed waflem umieszczonym w pudelku, to …’liczy się jakie miał przy tym serce…’.

Jak miłował opłatek, to ‚już wolno’…Jak ‚czul w sercu’, ze tak chce uwielbić ‚Boga’, któż może mu to zabronić? O, fałszywy proroku z rodu ekumenizmu, o okłamywaczu milionów katolików i dający im fałszywą nadzieje, o wprowadzający zamieszanie do tysiąca Protestantów! O nieznający i nierozumiejący Biblii, łazęgo między -kościelny, który jest ‚ani z tymi ani z tamtymi’! Kiedy otworzysz oczy aby uniknąć losu twoich poprzedników!

O, pełny wszelkiego oszukaństwa i wszelkiej przewrotności, synu diabelski, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości! Nie zaprzestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg Pańskich?Dzieje Apost. 13

To głoszenie to ekumeniczne hochsztaplerstwo i szarlataneria!