X Spotkania Gnieźnieńskie w roku 2016 czyli spotkania ‚trzech wiar’

Ekumenizm w Polsce operuje na wielu płaszczyznach. Jedna z nich są właśnie tzw Zjazdy Gnieźnieńskie. W tym roku będzie to już X zjazd i będzie miał miejsce między 11-13 Marcem 2016 r. Cele tego zjazdu są niebiblijne i heretyckie. Jest to celebracja sakramentu chrztu oraz zmarłego katolickiego działacza, św Wojciecha, do którego grobu ‚pielgrzymował’ Cesarz Otton II. Otton II spotkał się tez z synem Mieszka I, Bolesławem Chrobrym. I to jest przyczyna dlaczego niektórzy Zielonoświątkowcy (może nawet i Charyzmatycy) odwiedzają to wydarzenie. Ten zmarły jest jednym z czołowych zwierzchności katolicyzmu w Polsce!

Ze strony zjazdu dowiadujemy się, ze zaproszeni są ‚wierni z rożnych kościołów Chrześcijańskich’.Zjazd Gnieźnieński to spotkanie 3 ‚tradycji Chrześcijańskich’- katolickiej, prawosławnej i luterańskiej. Chciałbym zwrócić uwagę na kilka cytatów ze strony:

III Zjazd Gnieźnieński…kiedy to z okazji Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa u grobu św. Wojciecha miało miejsce najpierw ekumeniczne nabożeństwo połączone z wzajemnym wyznaniem win trzech tradycji chrześcijańskich…Następnie przedstawiciele trzech tradycji chrześcijańskich w Polsce – prymas Polski kard. Józef Glemp, zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego abp Sawa oraz biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburgskiego Jan Szarek przeprosili w imieniu swoich wspólnot wyznaniowych…”

VI Zjazd Gnieźnieński…Uczestnikami gnieźnieńskiej debaty byli także pasterze Kościołów chrześcijańskich…Obecne były najwyższe władze Kościoła w Polsce oraz przedstawiciele Polskiej Rady Ekumenicznej…Przyjechały wybitne postaci europejskiego chrześcijaństwa, z ewangelickim biskupem Wolfgangiem Huberem czy bp. Hilarionem reprezentującym Patriarchat Moskwy i Wszechrusi. Przybyli też prominentni przedstawiciele środowisk żydowskich i muzułmańskich. Wydarzeniem bez precedensu była modlitwa wzajemna Żydów, chrześcijan i muzułmanów w intencji Europy, która odbyła się na gnieźnieńskim rynku 17 września. Po raz pierwszy w historii modlili się za siebie nawzajem przedstawiciele trzech wielkich religii monoteistycznych.”

VII Zjazd Gnieźnieński…Szczególnym wydarzeniem było nabożeństwo ekumeniczne zatytułowane „Droga światła ze Zmartwychwstałym”, w którym ulicami Gniezna przeszli przedstawiciele 11 Kościołów chrześcijańskich.”

VIII Zjazd Gnieźnieński…Szczególny charakter miała „Ekumeniczna Droga życia”, która przeszła ulicami Gniezna. Nabożeństwu przewodniczyli zwierzchnicy i przedstawiciele rodzin z dziesięciu Kościołów chrześcijańskich.”

W IX Zjeździe Gnieźnieńskim uczestniczył obecny biskup Kościoła Zielonoświątkowego, Marek Kamiński. Niech czytelnik pilnie przeczyta te cytaty. Patrząc na organizacje tej imprezy zobaczymy wybuchowa realizacje postulatów Soboru Watykańskiego II. Zobaczysz tam przedstawicieli papieskich rad ds. ‚jedności’,dziecka Watykanu, czyli Rade Ekumeniczna, Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów, organizacje ‚odnowy w Duchu Świętym’, przedstawiciele Unii Europejskiej, Chemin Neuf, Stowarzyszenie Effatha (‚apologetyka katolicka’),Sant’Egidio (ekumenizm oraz dialog międzyreligijny).

Program jest bardzo ekumeniczny:

Modlitwę prowadzą kapelani Zjazdu z trzech tradycji chrześcijańskich…Co zrobiliśmy/zrobimy z naszym chrztem?– dyskusja ekumeniczna biskupów trzech tradycji chrześcijańskich…ekumeniczne nabożeństwo dziękczynno-pokutne za 1050 lat wiary chrześcijańskiej w Polsce…Rachunek sumienia polskiego chrześcijaństwa…równocześnie w kościołach parafialnych Gniezna i okolic:Nabożeństwa ekumeniczne według programu przygotowanego przez zjazdową Komisję Ekumeniczną…Chrześcijanie w oczach innych”

Patronat medialny sprawują (obok katolickich): Zwiastun Ewangelicki (Luteranie) oraz Przegląd Prawosławny. Zwiastun reklamuje konkurs Biblijny: Sola Scriptura. Komisja X Zjazdu składa się z komisji ekumenicznej, a tam są kapelani: luterański, Polskiej Rady Ekumenicznej, kapłan ewangelicki, ewangelicko- reformowany, metodystów, pastor baptystyczny oraz ksiądz prawosławny. Oto na naszych oczach dokonuje się historyczna zdrada Protestantyzmu i jego próby zburzenia od środka. Kumulacja będzie finał Dekady Lutra w roku 2017, kiedy to ogłasza i wypacza historie Protestantyzmu. I z tego powodu przyjdą sady na ekumenizm! Potrzeba stanąć w modlitwie przeciwko temu. Wyślij ten artykuł do pastorów, braci i sióstr, aby przejrzeli na oczy, zanim będzie za późno!