Nowy General Jezuitów kontynuuje plany Soboru Watykańskiego II

W poprzednim roku Jezuici wybrali 31 Generała Towarzystwa Jezusowego, Arturo Marcelino Sosa Abascala. W wywiadzie potwierdza on kierunek współczesnych Jezuitów.

Arturo Sosa ma w swoim biurze rożne katolickie bibeloty jak posag Pani z Guadelupe oraz krucyfiks. Artykuł podaje liczbę Jezuitów sięgająca 16,740 osób.

Sosa przyznaje się, ze uprawia „kontemplacje” i „wielogodzinne modły”, wspomina tez „ćwiczenia duchowe Loyoli”. Sosa mówi z radością o nadchodzącej „reformie liturgii”, ponieważ nie może ona stać się „muzeum”. Jak widać i idolatria chce ewoluować i zmieniać się pozornie(w końcu Papież gromadzi „tradycje świata” by je szanować i wcielać na grunt „kościoła”). Przyznaje,ze Jezuici są złączeni w Eucharystii, czyli „bezkrwawej ofierze”, która zaprzecza to co Jezus zrobił 2000 lat temu na krzyżu.

Największym wyzwaniem dla Jezuitów ma być „politycyzacja społeczeństwa”. On jak i papież zaangażowani są w masowa imigracje i przeraza ich taka osoba jak Trump oraz ruchy „populistyczne” w Anglii, Niemczech, USA, Holandii itd, .Idąca „Patriotyczna Wiosna”to problem…

Papiestwu nie podoba się tez mur między USA a Meksykiem. On chce wszystko połączyć i wrzucić do jednego wora, wymieszać i wstawić pod „patronat Watykanu”. Ludzie rożnych wyznań, języków, koloru skory, itd. są celem papiestwa.

Wybrano nowego Czarnego Papieża- Arturo Sosa Abascala.

Zgrupowanie Towarzystwa Jezusowego o nazwie General Congregation 36 właśnie wybrało nowego Czarnego Papieża- 31 Generała Jezuitów. Tym razem pochodzi z Wenezueli. Jego poprzednik zrezygnował 3 Października 2016 roku. Każdy następny kontynuuje misje, która jest zakończenie Kontrreformacji poprzez położenie kresu Protestantyzmowi pod wszelka forma.

Jak podaje ich strona, przygotowania zaczęły się już 8 Grudnia 2014. Właściwy wybór i glosowanie zaczęło się 2 Października 2016 roku „msza”. Cale wybory podzielili na kilka części:

  • Prace przygotowawcze

  • De Statu

  • Murmurationes (które zakończyły się 14 Października wyborem nowego Czarnego Papieża)

  • Ad Negotia- dyskusja dekretów

Co zmieni się u Jezuitów? Niewiele. Ich kierunkiem jest ekumenizm i realizacja postulatów Soboru Watykańskiego II. Podczas gdy chcą zakończyć Reformacje, Kontrreformacja wciąż trwa…

 

http://gc36.org/

http://gc36.org/gc36-new-father-general/

Papież Franciszek potępia katolików jako heretyków jeśli mówią: „jest tak a nie inaczej”!

Papiestwo uskutecznia swoje plany pochodzące wprost z Soboru Watykańskiego II. Aby wchłonąć każdą religie, katolicy (jak robili to Jezuici przez setki lat) muszą przestać patrzeć do katechizmu i kierować się naukami ich ‚kościoła’. Sa to same słowa papiestwa.

Papież stwierdził, że katolicy muszą się nauczyć pozornej tolerancji tych co ‚wierzą inaczej’. Również, głosi wolność od „łańcuchów prawa”. „Sztuczny idealizm” powoduje, ze zamiast bratać się z religiami, katolicy wojują o ‚czystość’ ich katolickiego katechizmu. Jest to droga, która uniemożliwia im połączenie z Islamem, Buddyzmem, Chrześcijaństwem oraz Hinduizmem.

Doktryna od Soboru Watykańskiego II jest „brak krytyki” oraz”pojednanie między religiami”. Kto idzie inna droga niż ta, jest ‚katolickim heretykiem’.

Sztywność” katechizmu i „brak negocjacji”, „kłótnie” z tymi co odbiegają od ich katechizmu, brak „zdrowego realizmu” powodują, że katolicyzm ‚płoszy’ inne religie. Jak więc je wszystkie wciągnąć ta droga? Katolicyzm musi przejść wiec ‚ekumeniczna reformę’!

Papiestwo pouczało już każdą denominacje Protestantyzmu, cóż- teraz czas na ich własnych ‚wiernych’.

Katolicyzm przez wieki absorbował „kreatywnie”wszelka pogańską drogę ‚czczenia’- więc i w naszych czasach wcale nie jest inaczej. Sugeruje on katolikom, ze muszą w tym pójść jeszcze dalej- nie zostawać na tym samym poziomie. Jeśli mogli przejąc religie Imperium Rzymskiego, czy nie mogą zatem przejąc Islamu, Hinduizmu czy Protestantyzmu?

Od setek lat na przykład oglądamy przejście od czczenia Maryi do uczynienia jej Królową Nieba. Wg papiestwa tylko ‚heretyk’ nie posunie się w tym jeszcze dalej. Czemu by nie zrobić z niej Zbawiciela?

Szok: katolicyzm w Polsce cenzuruje nie ekumenicznych księży

Katolicyzm realizuje dziś postulaty Soboru Watykańskiego II stad robi pozory ataku i rozprawiania się z ‚ekstremizmem katolickim’, tak obecnym aż do naszych czasów. Jacek Międlar dal się poznać z przemowy, która została uznana za ‚zbyt narodowościowa’. Ksiądz Międlar reprezentuje tylko poglądy i postawy większości księży i masę owędzonych katolicyzmem polaków…cóż zapomniał, ze to nie jest otwarta polityka katolicyzmu…Oni trudzą się, aby robić Dni Islamu, opiewać uchodźców itd. Wiec go wywalili…Przeniesiony do kolejnej parafii, tam znowu dostał buta

Zapomniał, ze to ‚już nie przed Soborowe’ jeżdżenie po Żydach, Turkach i kotach Protestanckich…Teraz ma być ekumenizm z wszystkimi i każdym…Osobiste przekonania trzeba zostawić w domu…

Papież Franciszek czci ‚Matkę Nature’, aztecka Matkę Ziemi w Meksyku i poza

Papież Franciszek wybiera się do Meksyku, by tam oddać część ‚lokalnej’ Maryi, zwanej Matka Boża z Gwadelupy. Wbrew wysiłkom ekumenicznym, który próbuje pokazać ten sam katolicyzm ‚w nowym świetle’ czujni studenci Słowa zobaczą, ze katolicyzm nie zmienił się w niczym. Historia pokazuje, ze katolicyzm buduje świątynki dla kultu na ruinach miejsc kultu demonicznego. I tak było i tym razem. W latach między 1519-21 Hiszpanie zniszczyli świątynie azteckiej ‚matki ziemi’ zwanej Tonantzin (oznaczającą ta co depcze po wężach) . Potem w dokładnie tym samym miejscu zaczęła się pojawiać zjawa ‚Matki’ i lud ‚rozpoznał ja’ jako właśnie Tonantzin!. Katolicy tak właśnie przedstawiają Maryję! Jakie podobieństwo! Kazda inna kultura na ziemi i pośród państw ma właśnie taka ‚matkę’ czy to Nerthus, słowiańska Matka Ziemia bądź Mokosz. Po ‚chrystianizacji’ ten sam byt zaczął udawać,ze jest to Maria!

Radio Watykańskie podaje, jak Franciszek ‚robi nową ewangelizacje’. Otóż podarował 500 różańców więźnia w jednym z wiezień we Włoszech! Encyklika Papieża Franciszka pt: Laudato Si uchyla ‚rąbka tajemnicy’:

Ona jest kobieta, „obleczoną w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu” (Ap 12, 1). Wzięta do nieba („za życia”), jest Matką i Królową całego stworzenia.”

Oto jak opacznie ludzie interpretują wersety i podają własna interpretacje! Ta ‚kobieta’ to symbol Izraela i 12 plemion! Jezus kruszy głowę węża- diabla! Bóg nie ma matki ale On jest Ojcem i Królem Królów! Nie dzieli się swoja chwałą z nikim! Maria była zwykła kobieta, która urodziła się z grzechem. Umarła jak każdy inny. Papiestwo natomiast, to kult Królowej Nieba oraz zmarłych, śmierci, bólu i cierpienia. Jezus natomiast przyszedł dać życie wieczne w NIM!

Diabeł dziś przyjmuje bluźniercze tytuły: Współ-odkupicielka (zaprzeczając Biblie), Pośredniczka (zaprzeczając Biblie), Niepokalane(bezgrzeszne) Poczęcie(zaprzeczając Biblie)! Ludzie muszą zacząć czytać Pismo Święte- tam zobaczą prawdę. Bez Biblijnego Jezusa, nie ma zbawienia…