Ekumeniczne „Razem dla Europy 2016”

Miedzy 29 Czerwca a 2 Lipca 2016 r. miało miejsce kolejne spotkanie ekumenikow papieskich pod nazwa „Razem dla Europy”. Miało miejsce w Monachium.

Na herezje ciągną masy lemingów kościelnych. Ewangelicy, Prawosławni i katolicy z ponad 300 „ruchów i społeczności”gonią za realizacja papieskiego Soboru Watykańskiego II.

Słuchali „przesłań” Papieża Franciszka i patriarchy Bartłomieja! Poza tym:

  • Nawoływali do szacunku wobec innych wiar (Islam, Judaizm)

  • Rozwój humanizmu i globalistycznej „jedności w różnorodności”

  • Zwalczanie podziałów (jak Reformacja) i nietolerancji oraz dążenie do światowego pokoju

  • Dążenie do „pełnej społeczności” z Rzymem

  • Wszystko pod czujnym okiem Kurta Kocha (Papieska Rada do spraw Popierania Jedności Chrześcijan)

  • Udział YMCA

  • Walter Kasper: „500 lat podziałów wystarczy (chodzi mu o Reformacje).”. Kontr-reformacja nie zdołała zniszczyć Reformacji przez setki lat. Dziś chcą ludzi włączyć do katolika i pogrzebać Reformacje w historii, jako „podziały, kłótnie i dzieła diabelskie”.

  • Olav Fykse Tveit (Światowa Rada Kościołów) ogłosił to spotkanie jako „prorocze”.Chcą wspólnie świętować „500 lecie Reformacji” w 2017 roku.

Kontr-reformacja dobiega końca. Ekumenizm jest oficjalna religia Unii Europejskiej jak i Watykanu. Podczas Nowego Porządku Świata, tylko ekumenizm będzie dozwolony. Wszelkie inne zgromadzenia, które nie maja pieczęci Watykanu zostaną określone jako „ekstremistyczne i dzielące” stad znajda się na liście „anty-terrorystycznej”.

Protestanci muszą się szybko obudzić. Wielu tzw „liderów” prowadzi was na manowce. Dziś rzesze zwiedzionych fałszywą retoryka ekumeniczna idą na wieczne potępienie w piekle. Ratuj dusze!

http://www.together4europe.org/en/category/munchen-2016/

http://www.together4europe.org/en/

https://youtu.be/N1Xkpmj7IVw