Czy Wielkanoc to czas smutku?

A szła za nim liczna rzesza ludu i niewiast, które biadały i płakały nad nim. (28) Jezus zaś, zwróciwszy się do nich, rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną; lecz płaczcie nad sobą i nad dziećmi swoimi, (29) bo oto idą dni, kiedy mówić będą: Błogosławione niepłodne i łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. (30) Wtedy zaczną mówić do gór: Padnijcie na nas! A do pagórków: Przykryjcie nas!”Ew. Łukasza 23

2000 lat temu dokonywało się zbawienie ludzkości. Kiedy czytasz powyższe słowa, może dziwisz się tego typu odpowiedzi od Pana Jezusa? Dlaczego Jezus tak im odpowiedział?

  • To co właśnie się dokonywało, powinno przyprawiać ich o radość…W końcu ludzkość może otrzymać wybaczenie grzechów, czemu więc biadolić?

  • Jezus wskazywał, ze niech plączą ci, którzy nie maja nadziei i są niezbawieni, bo oni dostąpią sadu i piekła, wiecznego oddzielenia od Boga!

Ludzie dostępujący zbawienia, kiedy ich grzechy są wybaczane mogą mieć łzy, ale radości. Te niewiasty jednak nie rozumiały co w ogóle się dzieje! Ich płacz to pokazywał…

Dzisiaj miliony Polaków idzie oglądać ‚grób Jezusa’ w ich ‚kościołach’. Jest tam odlew ‚Jezusa’ i grobowa atmosfera. Panuje atmosfera smutku.

Gdyby oni tylko wiedzieli, ze niepowtarzalna i nie do odtworzenia ofiara dokonała się 2000 lat temu, szukaliby Prawdy i uchwycili by się jej, a radość i pokój przyszedłby do ich życia.

Tymczasem, nie wiedząc czemu, ‚krzyżują Jezusa’ ponownie podczas mszy, makiety Wielkanocy i ‚Bożego Narodzenia’ zasłoniły im prawdziwy sens i prawdę! Religia przekierowała ich od Biblii do tradycji, które zasłaniając im drogę do Jezusa!

  • Grób( gdzieś w Izraelu!) jest pusty od 2000 lat!

  • Ofiara niepowtarzalna dokonała się wówczas.

Gdyby to wiedzieli, zrozumieli by, ze ich droga nie prowadzi do Jezusa! Osoba, która rozumiała by drogę zbawienia, nie brała by udziału w mszy, która jest jej zaprzeczeniem! Katolicki Jezus, niczym Tammuz odradza się co roku 25 Grudnia, by potem umrzeć co roku i ‚się odrodzić’.

Jezus przyszedł w ciele 2000 lat temu. Nigdy nie wrócił do postaci dziecka.

Jezus zmartwychwstał raz jeden i więcej nie umiera.

Co zrobisz z ta ofiara? Przyjmij Jezusa jako Pana i Zbawiciela, uwierz w zbawcza moc Jego krwi przelanej 2000 lat temu!Uwierz, ze był oczekiwanym Mesjaszem! Wyznaj Mu grzechy i poproś aby wszedł do twojego życia i je zmienił!