Ostatnie słowa Muhammada Ali

The Telegraph podaje jakie były ostatnie słowa Muhammada Ali! Kierując słowa do brata, Rahamana Ali powiedział: „Nie czuje bólu. Nie płacz za mną, Rahaman. Idę do Allaha. Wszystko jest ok. Mam pokój w Allahu”

Ludzie znajdują fałszywy pokój w rożnych rzeczach i religiach. Matka Teresa zapewniała umierających hindusów, ze wszystko jest ok! Zwykła mówić: „Do jakiejkolwiek religii należysz, musisz nauczyć się razem [z nimi]modlić”.

Cassius Clay, został zradykalizowany i wciągnięty do mroku Islamu. Biblia podaje:

w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych; dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. (11) On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, On stał się kamieniem węgielnym. (12) I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.”Dzieje Apost. 4