Wielkanoc czy Pascha?

Słowo Boże zawiera nazwę Żydowskiego święta, zwanego Pascha w sumie 72 razy. Występuje 46 razy w ST i 26 razy w NT. Czytamy, ze uczniowie spożywali wraz z Jezusem Paschę i on ustanowił dzielenie się chlebem i winem jako symbol i pamiątkę. (Ciekawostka:W języku angielskim używają słowa Easter, powiązanego z demonem anglosaskim zwanym Eostre).

Z tego co widzimy w Biblii, Paschę obchodzili Żydzi. Po zmartwychwstaniu Jezusa, nie czytamy aby uczniowie świętowali jak Żydzi. W 1 Koryntian 5:7, czytamy,ze Paweł nazwał „Chrystusa, nasza Pascha”, a zatem nastąpiło przejście od Żydowskiego dosłownego zabijania baranka, do wiary w to co Syn Boży uczynił na krzyżu!

Zamiast zaniechania używania dosłownego kwasu, Paweł wskazuje na duchowe porzucenie grzechu! Pascha Jezusa ma zatem znaczenie nie fizyczne ale duchowe. Rozumienie tego w inny sposób zaprzecza istotę Jego ofiary sprzed 2000 lat!

Krew Jezusa, nie zwierzęcia przelana za każdego z nas KTO UWIERZY, oczyszcza nas z grzechów! Nic innego nie może tego dokonać!