Pastor atakuje i obnaża ekumenizm!

Nobin Samson był w Polsce w Kościele Chwały i głosił tam kazanie na temat „Synów i Bogactwa”. W pewnym momencie, około 19 minuty jego kazanie schodzi na inny temat, nabiera innego tonu:

Jeszcze raz uczynię różnice miedzy sprawiedliwym a niegodziwym…Jeszcze raz zobaczysz tych, którzy mi służą i tych, którzy nie…Poślę moich apostołów i proroków, którzy oddziela jedno od drugiego. Nie dajcie się zwieść. To [sam ]Chrystus, który przynosi podziały. Ale to Antychryst jest tym, który przyniesie jedność dookoła świata! To jest zły rodzaj jedności. Chrystus przynosi jedność do serc ludzkich, a Antychryst- przynosi jedność na zewnątrz a w sercach podział…Ten Rzymsko-katolicki duch z Rzymu. Chcą wszystkich złączyć w Europie…Nawet papież ogłosił, ze chce przyprowadzić wszystkich pod Rzymski Katolicyzm. I chce spowodować jedność miedzy religiami na świecie. Nie bądźcie zaskoczeni ani zaalarmowani, ponieważ Słowo już to przewidziało. Ich jedność w jednej religii. Beda wierzyć w te same rzeczy, aż Chrystus przyjdzie na ziemie. ”

Można posłuchać całości tutaj:

http://www.kosciolchwaly.pl/?download=%2F2016%2F04%2F20160424_niedziela_NS.mp3

www.nobinsamson.com

http://www.kosciolchwaly.pl