Kościół Anglii debatuje nad „chrztem wodnym dla ‚Chrześcijan’, którzy zmienili płeć”

Kościół Anglii jest zarządzany przez apostatów jakich świat w historii nigdy nie widział ani nie domyślał się, ze są możliwi. Od ekumenicznej unii z Rzymem, po nawoływania do Islamizacji Anglii, po zastąpienie pulpitu kobietami, aby uwikłać wierzących w tych kościołach do relacji Jezebel- eunuch, przyszedł czas na ich koci-łapci z demonem perwersji.

Kościół Anglii staje się bardziej zepsuty niż Romanizm. Daily Mail donosi, ze (Daily Mail) po debatowaniu „ordynacji zboczonego kleru” czas debatować opętanych demonami nienawiści do własnej płci…

Protestantyzm odrzucił Biblie i Prawdę, a zaczął poruszać się po zdradliwych wodach religii New Age. Chcą porzucić normalność dla nienormalności, odrzucają nauki o grzechu i demonizacji Chrześcijan(zauważcie, ze w przeciętnym kościele nie ma mowy o wyganianiu demonów, ale coraz więcej herezji, idolatrii, ekumenii i innego brudu tam dociera).

Zamiast nauczać ludzi, ci przeszli na emocjonalne i fałszywe „Chrześcijaństwo”, które zostało ukute przez New Age(a New Age to nic innego jak kolektyw praktykujących czarownic).

W New Age nie ma absolutów- „rób jak uważasz/czujesz”, nie ma konceptu grzechu, ludzie są rozwiąźli seksualnie i zapraszają opętanie i demony do ich ciał. Potem te demony wypaczają im odczucia, emocje i dyktują im „teologie”.Ich teologia jest połączenie każdego systemu religii/okultyzmu i filozofii i stworzenie amalgamatu.

Świat przez wieki próbował oddziaływać na Protestantyzm. Na początku było „od-supernaturalizowanie” Biblii, poprzez nauki ewolucji, potem przyszła ordynacja kobiet (jako praca feministek, by odwrócić role mężczyzn i kobiet w kościele, rodzinie i życiu), ekumenizm z religiami oraz New Age.

Teraz rozpoczyna się przejecie Protestantyzmu. Demony tego wieku chcą dostosować Protestantyzm do ich planów dla ludzkości. Kiedy słyszysz o rozwodach, braku służby uwolnienia i uzdrowienia, braku chrztu i darów Ducha, doktryn Biblijnych a widzisz ekumenizm z Rzymem i Prawosławiem, rozwody, brak moralności, totalne zaniechanie mówienia przeciwko grzechowi…oto symptomy rozkładu.

Powoływani przez ekumenizm i UE „liderzy” maja za zadanie zniszczyć i uśpić czujność Protestantyzmu w Duchu. Denominacje bez Ducha, już padają ich ofiara! Potrzeba się przeciwstawić i wygonić demony i diabla…spośród nas, z pulpitów, z ławek, z Rad, z seminariów…

Żyjemy w „epoce Antropocenu”

Globalizm kontynuuje swoja krucjatę ewolucyjna, która ma za zadanie zre-definiować człowieka i doprowadzić do jego destrukcji- fizycznej i duchowej. Jest to kontynuacja zwiedzenia darwinowskiej ewolucji. Obecny świat chce narzucać wartości New Age, u których podłoża leży czczenie Lucyfera(m.in tzw Iluminaci).

Oczywiście przebija się przez to doktryna Lucyferianizmu (Rodzaju 3):

Społeczeństwa ludzkie może nawigować tymi zagrożeniami, osiągnąć zrównoważona przyszłość i zainaugurować erę post-ludzkiej ewolucji jeszcze bardziej cudownej niż co doprowadziło do [powstania] nas. Świt epoki Antropocenu następnie zaznacza jednorazową transformację od naturalnego świata do tego, gdzie ludzie zapoczątkowują przejście do jednostek elektronicznych (i potencjalnie nieśmiertelnych), które wykraczają poza nasze ograniczenia i rozprzestrzeniają swój wpływ daleko poza Ziemie.”Martin Rees, astronom, The Guardian

Te destrukcyjna filozofie przyjmują naukowcy, politycy i nawet biznesmeni. Jest to filozofia wykluczająca Stwórcę, Jezusa i Jego słowo- bazująca jednak na baśniach jak miliony lat stworzenia ziemi(Darwin wziął to z religii pogańskich jak Sumeryjska czy Hinduska i dodał swoje bzdury) i zrównanie człowieka z mikrobem(a często czyniącą zwierzęta bardziej ważne!)

Jeśli więc człowiek to kuzyn mikroba, to nie ma problemu dokonać aborcji- co nie oznacza więcej niż zgniecenie robala pod butem.

Antropocen pochodzi od slow anthropos– człowiek i cene– nowy i jest powiązany z propaganda matki Natury i „zmiana klimatu”. W religii Sumerów, królowie przed potopem mieli rządzić po 30,000 lat. Hinduizm podaje, ze ziemia ma 155 trylionów lat (reinkarnacja, koło życia)!

Antropocen to kolejna pułapka i podwaliny, aby ludzkość prowadzić w kierunku zniszczenia obecnego porządku na świecie. Co co „science fiction” przedstawiało w komiksach i filmach w latach 80′- dzisiaj jest realizowane przez „naukę”.

Świat nauki nie zauważa pod jakimi są wpływami. Chcą ogłosić epokę „post-człowieka”, gdzie nauka ma wywołać nieodwracalne zmiany. Antropocen ma brukować drogę dla transhumanizmu – implanty, robotyzacja człowieka, integracja z maszynami, post-seksualność, krionika, odrzucenie Boga i stanie się „bogiem” – samemu, naukowa nieśmiertelność, porzucenie porodów (dzieci będą rodzic się z probówki) i traktowanie seksu jako przeżytku, transfer myśli i uczuć do komputera(WBE)…Spowoduje to zniszczenie osobowości i psychiki. „Superman” to nie komiks…To plany inspirowane zwierzchnościami.

Stoją za tym wstrętne, hermafrodytyczne byty szatańskie. Zwierzchności zatraciły swoje cechy gdy zbuntowały się przeciwko Bogu. Szatan i demony nie tylko straciły piękno, którym obdarzył ich Bóg, ale i przejęta została ich płeć…Stad często „bóstwa” pogan są babo-chłopami…

Niebezpieczna nauka, która dostaje się do kościołów jest głoszenie, ze anioły i Bóg to bezpłciowcy. Bóg Jahwe to mężczyzna, podobnie jak anioły. Inne niebezpieczeństwo to, głoszenie „ze w Chrystusie nie ma płci”. Jest to bardzo niebezpieczna nauka.

Gdy przychodzisz do Jezusa, kobieta jest kobieta a mężczyzna- mężczyzną. Bóg czyni cie jeszcze bardziej mocny w twojej płci. I owszem, Bóg używa i kobiet i mężczyzn, ale nie zmienia on roli płci!

Biblia wskazuje, ze nie ma więcej niż 6000 lat. Świat 21 wieku stanie na rozstaju- albo pójdzie za Jezusem i kreacjonizmem, albo połączy się w pęd globalizmu i całkowite zatracenie człowieka…

https://www.theguardian.com/environment/2016/aug/29/declare-anthropocene-epoch-experts-urge-geological-congress-human-impact-earth

https://www.theguardian.com/environment/2016/aug/29/the-anthropocene-epoch-could-inaugurate-even-more-marvellous-eras-of-evolution