Papież Franciszek naucza aby katolicy powierzali się archaniołom.

Większość Protestantów w Duchu pewnie nie wie, że katolicyzm, obok czczenia figur, obrazów, zmarłych…czci anioły!

29 Września odbywa się Michaelmas, zwane tez świętem Świętego Michała, Gabriela, Uriela oraz Rafaela(link). Nazwa Michael-mass jest podobna do Christ-mass albo Candle-mass, gdzie mass oznacza msze!

Rafael wymieniony jest w apokryfach jak Księga Tobiasza, która figuruje w katolickiej Biblii Tysiąclecia. Rafael jest uznany w Islamie i u Mormonów.

Uriel ma pojawiać się w 4 Księdze Ezdrasza, apokryfach uznanych u Koptów oraz rosyjskim Prawosławiu .Uriel to anioł kabalistów oraz okultystów. Wikipedia podaje:

Archanioł zbawienia (jak w Czwartej Księdze Ezdrasza) oraz światłości. W etiopskiej Księdze Henocha – archanioł „sprawujący władzę nad gromem i trwogą”. W Życiu Adama i Ewy Uriel jest aniołem skruchy. Według Ewangelii Bartłomieja, Uriel został stworzony jako piąty Archanioł, po Satanaelu, Michale, Gabrielu i Rafale. W Apokalipsie Eliasza, Uriel jest jednym z dwóch Archaniołów (drugim jest Michał), który w Dniu Sądu Ostatecznego zaprowadzą do raju naznaczonych pieczęcią Chrystusa.”

Radio Vaticana podaje, ze Franciszek nakazał katolikom aby „na chwale Jezusa” zawierzali siebie, ich rodziny i bliskich właśnie tym aniołom. W 2015 roku z kolei kazał aby katolicy słuchali i respektowali ich „anioła stróża”.Niezbawiony katolik zwraca się w modłach do „anioła stróża”:

Aniele Boży, stróżu mój,

Ty zawsze przy mnie stój.

Rano, wieczór, we dnie, w nocy

Bądź mi zawsze ku pomocy,

Strzeż duszy, ciała mego,

zaprowadź mnie do żywota wiecznego.”

Biblia nigdzie nie mówi aby się zawierzać aniołom czy modlić do nich! Do jakich „aniołów” zwraca się niezbawiona osoba? Do upadłych! Wiec nie tylko jest to anioło -chwalstwo, ale i demonolatria! Biblia wskazuje, ze nawrócona osoba może modlić się do Boga, aby ten wysłał anioły, ale nigdzie nie nakazuje ich czcić!