Idzie 2021: Szczepionki, Marksizm i wierzący

Wirtualne Święto Reformacji pod Maskami w 2020

Filmy, który musisz zobaczyć:Świat po Wirusie:Feniks z Popiołów 2020

Alert:Diaboliczne mordy dzieci w Indiach

Skandal filmu “Cuties”/Mignonnes

Nowe zwyrodnienie “psychiatryczne”: Poczucie innej rasy

Szok w Kościele Hillsong w Nowym Jorku: Pastor zdradzał żonę z …Muzułmanką

Demonizacja Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce

Dziwne wybory w Ameryce w 2020: Oszustwo czy Przekręt ?

Pastor Guillermo Maldonado: Nie bierzcie szczepionki!

Poczytaj! Masowe Zaszczepienie Całego Świata: Paszport to życia w 2021

Oto Mesjasz jest tutaj! Szczepionka gotowa…

Przesilenie Zimowe: Wielka Konjunkcja planet Jupitera i Saturna w 2020

Biden: Socjalizm puka do drzwi Ameryki od 2021

Nowy Rok 2021: Okazja ale i zagrożenia

Żydzi wciąż czekają na Eliasza i Mesjasza…Pascha Żydowska 2016

Pascha Żydowska – 22- 30 Kwiecień 2016

Populacja Izraela w roku 2016 stanęła na poziomie 8,462,000 ! Żydzi kontynuują migracje (aliyah) do Izraela przez ostatnie lata. W Izraelu grupa zwana Temple Institute (Instytut Świątynny), trenują kapłanów i chcą odbudować świątynie, wznawiając ofiary nakazane przez Torę.

Podczas Żydowskiej Paschy śpiewają rożne pieśni. Niektóre z nich to:(posłuchaj pod linkami!)

  • Ma Nishtana (Co się zmieniło?)

  • Dayenu(Wystarczyło by…)- mówiąca o wyjściu z Egiptu.

  • L’Shana Haba’ah B’Yerushalayim(Następny rok w Jeruzalem)- mówiąca o powrocie do Izraela (aliyah)

  • Adir Hu(Mocny jest On) i fragment: „Aby szybko odbudował Swój dom, szybko, szybko, za naszych dni. Boże, odbuduj! Boże odbuduj! ”

Eliyahu HaNavi czyli Prorok Eljasz jest tekstem Mesjańskim.

Eliyahu haNavi

Eliyahu haTishbi,

Eliyahu haGil’adi

Bim’hera v’yameinu yavoh eleinu,

im mashiach ben David”

Eliasz prorok

Eliasz z Tiszbe,

Eliasz Gileadyta

W pośpiechu, w naszych czasach może przyjść do nas

z Mesjaszem, syn Dawida.”

Cóż, Biblia ma odpowiedz:

Albowiem wszyscy prorocy i zakon prorokowali aż do Jana; (14) jeżeli zaś chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść.”Ew. Mateusza 11

I bynajmniej nie był to William Marrion Branham!

Wystąpił człowiek, posłany od Boga, który nazywał się Jan. (7) Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. (8) Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. (9) Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. (10) Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. (11) Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. (12) Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego, (13) którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. (14) A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. (15) Jan świadczył o nim i głośno wołał: Ten to był, o którym powiedziałem: Ten, który za mną idzie, był przede mną, bo pierwej był niż ja. (16) A z jego pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską. (17) Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. (18) Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go. ”Ew. Jana 1

https://www.templeinstitute.org/