USA maszeruje w „Marszu przeciwko Szariatowi”

ACT for America zorganizowali marsze w ponad 20 miastach USA(NBCNews). Wielu w Ameryce widzi co dzieje się także w ich kraju. Doszło do zamieszek z finansowanymi przez globalizm, utracjuszami, którzy maja w nosie Stany, a robią dla UE!

Ludzie Zachodu giną z rak Islamu, odbiera im się prawa i tłumi ich myślenie, ponieważ Unia Europejska nakazała masowa Islamizacje „uchodźcami”… Wyznawcy globalizmu to piata kolumna w każdym kraju, która ma za zadanie oponować wszelkim sprzeciwom, suto finansowana z Brukseli. Sprzedajni Amerykanie, podobnie jak i sprzedajni Europejczycy staja przeciwko wspol -obywatelom…