Szok:Papież Franciszek: Muzułmanie powinni płodzić z Europejkami, pozwólcie na Islamizacje Europy i Jezus czynił to samo co ISIS!

Papież Franciszek mówi o swoich przekonaniach w wywiadzie dla La Croix:

Dzisiaj, nie sądzę, że istnieje obawa przed islamem jako takim, ale przed ISIS i jej wojny podboju, która jest częściowo zaczerpnięta z islamem. Prawdą jest, że idea podboju tkwi w duszy islamu. Jednak możliwe jest również interpretować ten cel w Ewangelii Mateusza, gdzie Jezus wysyła swoich uczniów do wszystkich narodów, jeśli chodzi o ta samą ideę podboju.”INTERVIEW Pope Francis, http://www.la-croix.com

Jeśli muzułmanka chce nosić welon, musi być w stanie to zrobić. Podobnie, jeśli katolik chce nosić krzyż.

Ostatecznie współistnienie chrześcijan i muzułmanów jest nadal możliwe. Pochodzę z kraju, w którym współżyją na dobrych warunkach. Muzułmanie przychodzą by czcić Maryję i St Jerzego. Podobnie, mówią mi, że w Roku Jubileuszowym muzułmanów w jednym z państw afrykańskich tworzą długą kolejkę w katedrze by wejść przez święte drzwi i modlić się do Matki Boskiej.”

Wracając do kwestii migracyjnych, najgorszą formą powitania jest utworzenie dla nich gett. Wręcz przeciwnie, niezbędna jest ich integracja.”

Integracja ta jest tym bardziej konieczne, ponieważ obecnie, w wyniku za egoistycznego poszukiwania dobrobytu, Europa przeżywa poważny problem w spadku liczby urodzeń.”