Rocznica Zamachu z 11 września 2001 zbiega się w tym roku z Muzułmańskim Eid-ul-Adha

9/11” to angielskie słówko oznaczające Zamach z 11 września 2001, którego oficjalnie mieli dokonać Islamscy terroryści (z możliwym powiązaniem do Arabii Saudyjskiej).

Dużym problemem dla wielu ekspertów w Ameryce jest sposób w jaki te budynki spadły i inne, powiązane z tym wydarzenia. Wielu sugeruje tu tzw „inside job” czyli zainscenizowane przez osoby „w wiedzy” wydarzenia (i możliwie połączenie tego z zamachem).

W tym roku 9/11 zbiega się z celebracja Eid-ul-Adha, święta Muzułmanów, którzy- zwiedzeni przez Mahometa uwierzyli, ze to Iszmael miał zostać złożonym w ofierze przez Abrahama, a ten z kolei miał wybudować centrum idolatrii arabskich plemion- czyli Kaabę. Mahomet czytał ST i zmienił całkowicie to co się naprawdę stało ok 600 roku A.D. Dziś miliony muzułmanów świętują fałszerstwo.

Barack Obama od czasu gdy objął fotel Prezydencki w 2008 roku, skladal zyczenia z okazji Eid-ul-Adha oraz pielgrzymki zwanej hajj(Hadżdż). Mahomet, (podobnie jak katoliccy papieże przejęli inne pogańskie obiekty i praktyki), przejął Kaabę na własne potrzeby- wymiatając 359 z 360 bożków!

I czas gdy Arabowie czcili (obok Allaha) 359 bożków nazwał Dżahilijja (czasy ciemnoty). Kurajszyci czcili właśnie Allaha, którego Mahomet narzucił przemocą na każdego araba. 359 z 360 bożków poszło na śmietnik.

I teraz Arabowie czcza „jednego demona” nie 360.

Z powodu globalizmu, Amerykę- podobnie jak Europe chcą zasiać Muzułmanami. Obama właśnie przyjął 10,000 Islamskich uchodźców z Syrii i rozmieścił ich w rożnych stanach Ameryki! Co roku obchodzi większe święta Islamu w…białym domu…

W tym roku, gdy cala Ameryka składa hold 2,996 ofiarom, Muzułmanie będą biegać i świętować! Jest to skandal!

Muzulmanie raduja się z 9/11