Szok: katolicyzm w Polsce cenzuruje nie ekumenicznych księży

Katolicyzm realizuje dziś postulaty Soboru Watykańskiego II stad robi pozory ataku i rozprawiania się z ‚ekstremizmem katolickim’, tak obecnym aż do naszych czasów. Jacek Międlar dal się poznać z przemowy, która została uznana za ‚zbyt narodowościowa’. Ksiądz Międlar reprezentuje tylko poglądy i postawy większości księży i masę owędzonych katolicyzmem polaków…cóż zapomniał, ze to nie jest otwarta polityka katolicyzmu…Oni trudzą się, aby robić Dni Islamu, opiewać uchodźców itd. Wiec go wywalili…Przeniesiony do kolejnej parafii, tam znowu dostał buta

Zapomniał, ze to ‚już nie przed Soborowe’ jeżdżenie po Żydach, Turkach i kotach Protestanckich…Teraz ma być ekumenizm z wszystkimi i każdym…Osobiste przekonania trzeba zostawić w domu…