Walka duchowa Protestanta w miesiącu Maju

Oddajemy więc Tobie w niewolę miłości za Kościół całą Polskę, umiłowaną Ojczyznę naszą, cały Naród polski, żyjący w kraju i poza jego granicami. Odtąd, najlepsza Matko nasza i Królowo Polski, uważaj nas Polaków jako Naród za całkowitą własność Twoją, za narzędzie w Twych dłoniach na rzecz Kościoła świętego, któremu zawdzięczamy światło wiary, moce krzyża, jedność duchową i pokój Boży. Czyń z nami, co chcesz. Pragniemy wykonać wszystko, czego zażądasz”Akt Oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi Matki Kościoła(katolickiego)

oddajemy dzisiaj w Twoją wieczystą, macierzyńską niewolę miłości wszystkie dzieci Boże ochrzczonego Narodu i wszystko, co Polskę stanowi, za wolność Kościoła w naszej Ojczyźnie i w świecie, ku rozszerzeniu się Królestwa Chrystusowego na ziemi.”AKT ZAWIERZENIA MATCE BOŻEJ Z OKAZJI 1050 ROCZNICY CHRZTU POLSKI

Walka duchowa wzmaga się wraz z posuwaniem się do przodu czasów ostatecznych. W naszych czasach Kościół Protestantów w Duchu Świętym atakowany jest duchowo z rożnych kierunków. Nawróceni wierzący mogą się spodziewać modlitw i mszy ze strony ‚chorobliwych katolików’ z ich rodzin, od znajomych czy sąsiadów. Od lat 1960′ powstały grupy ekumeniczne, które chcą innych wmodlić do Watykanu. Światowa Rada Kościołów, powołana i finansowana przez Jezuitów i ruch kontrreformacyjny, obmadla regiony świata w danych tygodniach.

Miesiąc Maj, został obrany jako szczególny czas honorowania starożytnej bogini , Królowej Niebios przez katolicyzm dookoła świata. Biorąc tytuły od pogańskich wierzeń (Beltane, Vesna), Maryja otrzymała tytuły jak „Królowa Maja” nadane przez Piusa XII. Otrzymała tez Majowe korony (koronowana na ‚królową’).

Na Filipinach odbywają się Flores de Mayo. Tam czczone są rożne imiona Królowej Nieba jak Królowa Różańca, Aniołów itd.

Polacy zostali ‚oddani w niewole maryjna’ 3 Maja 1966 roku na Jasnej Górze. Była to ofiara milionów dusz, aby katolicyzm ‚miał wolność na świecie’. Podpisany Akt Milenijny został umieszczony w tubie i umieszczony kolo obrazu Czarnej Madonny w Częstochowie. Drugi egzemplarz tego aktu pojechał do Rzymu (co ma duchowo zbliżyć Polskę z Watykanem). Jest to przykład związania za pomocą czarnej magii(tekst przysięgi umieszczony w naczyniu).

Polacy wbrew ich woli (podobne modlitwy robią ekumenicy) zostają powierzani demonicznej zwierzchności nad katolicyzmem. O godzinie 11, 3 Maja 2016 r. generał Zakonu Paulinów zawierzy każdego Polaka na globie tej demonicznej personie przed Obrazem Czarnej Madonny.

Polecam modlić się w ten sposób:

  1. Wyrzekam się wszelkich związków i wpływów Maryi nade mną, moja przyszłością, powodzeniem, rodzina, znajomymi.

  2. Lamie wszelki duchowy i dalekosiężny wpływ wynikający z zawierzania mnie i mojej rodziny, kościołów Zielonoświątkowych i Charyzmatycznych tej zlej zwierzchności. Lamie czarna magie umieszczania mnie w tubie i na wszelkich tablicach.

  3. Lamie wszelkie wpływy katolickie nade mną w miesiącu Maju jak różance, zawierzenia, msze itd.

  4. Lamie, w imieniu Jezusa wszelkie modły i msze ekumeniczne uczynione za mnie, rodzinę itd…

  5. Poddaje się i moich bliskich pod moc Jezusa Chrystusa z Biblii.

Każdy z demonów, patronów i ‚świętych’ wzywany przeciwko mnie jest związany i zablokowany. Jego moc nade mną jest rozbita. Związuje patronów ekumenizmu jak Jozafat Kuncewicz, Andrzej Bobola, JP II i Jana XXII.

Wyrzekam się Czarnej Madonny i WSZELKIEGO wpływu jej nade mną, moimi pokoleniami i rodzina. Łamie teraz klątwy i wyznaje grzechy z powodu zawierzania mojej rodziny tej zwierzchności. Nakazuje wszelkim demonom związanym z katolicyzmem, Maryja, zawierzeniem narodu Polskiego Maryi aby się wynosiły. Wymazuje moje imię z wszelkiej księgi katolicyzmu w imieniu Jezusa!

Wyrzekam się także wpływów zakonów maryjnych na mnie i moja rodzinę jak Marianie, Towarzystwo Maryi, Maryści, Legion Maryi, Armia Maryi, Rycerstwo Niepokalanej, Niebieska Armia Matki Bożej Fatimskiej,Sodalicja Mariańska itd.

Poddaje się w pełni pod Biblijnego, Protestanckiego Jezus Chrystusa! Ogłaszam Jego panowanie nad Polska i polakami na świecie! Oglaszam zbawienie Polaków i ich wyjście z mroków katolicyzmu!

Amen!

Ważne duchowe daty w Polsce:

1 IV 1656 r. – Śluby króla Polski Jana Kazimierza we Lwowie

8 IX 1948 r. – Poświęcenie się Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi

26 VIII 1956 r. – Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego

3 V 1966 r. – Millenium – Akt oddania w macierzyńską niewolę Maryi, Matki Kościoła za wolność Kościoła Chrystusowego

4 VI 1979 r. – Akt Zawierzenia Matce Bożej dokonany przez papieża Jana Pawła II

26 VIII 2012- Poświecenie tablicy Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego

3 V 2016- Akt Zawierzenia Polaków Królowej Nieba. Specjalne obchody corocznego świętowania zwierzchności Maryjnej w związku z 1050 leciem ‚Chrztu Polski’ do Watykanu oraz 50 rocznica aktu oddania każdego polaka w niewole Królowej Niebios!

19 XI 2016- Akt Intronizacji katolickiego Jezusa na ‚króla Polski’

Czytaj więcej:

Akt Intronizacji katolickiego ‚Jezusa’- tekst

Plan na 3 Maja 2016

AKT ZAWIERZENIA MATCE BOŻEJ Z OKAZJI 1050 ROCZNICY CHRZTU POLSKI

Źródło.

Papież w Polsce i ekumeniczni Zielonoświątkowcy

Czciciel Królowej Niebios, papież Franciszek będzie obecny na Jasnej Gorze dnia 28 Lipca 2016 r. 3 Maja każdy Polak w Polsce i na świecie zostanie zawierzony zwierzchności Maryjnej tez na Jasnej Górze.

28 Lipca będzie modlił się przez obrazem Czarnej Madonny. Potem odprawi publiczna ‚msze’ z okazji 1050 Rocznicy ‚Chrztu Polski’.

Pomimo, ze kwestia maryjna jest tematem spornym, możemy się spodziewać obecności ekumenizmu w tych wydarzeniach. Widzimy jak ‚Protestanckie’ zespoły były obecne na Dniach Papieskich, jaka więc różnica kiedy pójdą i zobaczą go na żywo…?

TGD już śpiewała „Kolędę Maryjna” oraz „Maryjo, czy już wiesz”. Papieski kaznodzieja, Cantalamessa nawoływał już Protestantów do kolejnego kroku ekumenicznego- objęcia Maryi jako ich matki i rozpoczęcia jej kultu w ich zborach, jako „miłość ekumeniczna”…

Pierwszy ekumenik Zielonoświątkowy, czyli David du Plessis już dawno podziwiał co dzieje się w Medjugorie i pojawienia się Matki Boskiej, atmosfery jedności i miłości…

Papież Franciszek czci ‚Matkę Nature’, aztecka Matkę Ziemi w Meksyku i poza

Papież Franciszek wybiera się do Meksyku, by tam oddać część ‚lokalnej’ Maryi, zwanej Matka Boża z Gwadelupy. Wbrew wysiłkom ekumenicznym, który próbuje pokazać ten sam katolicyzm ‚w nowym świetle’ czujni studenci Słowa zobaczą, ze katolicyzm nie zmienił się w niczym. Historia pokazuje, ze katolicyzm buduje świątynki dla kultu na ruinach miejsc kultu demonicznego. I tak było i tym razem. W latach między 1519-21 Hiszpanie zniszczyli świątynie azteckiej ‚matki ziemi’ zwanej Tonantzin (oznaczającą ta co depcze po wężach) . Potem w dokładnie tym samym miejscu zaczęła się pojawiać zjawa ‚Matki’ i lud ‚rozpoznał ja’ jako właśnie Tonantzin!. Katolicy tak właśnie przedstawiają Maryję! Jakie podobieństwo! Kazda inna kultura na ziemi i pośród państw ma właśnie taka ‚matkę’ czy to Nerthus, słowiańska Matka Ziemia bądź Mokosz. Po ‚chrystianizacji’ ten sam byt zaczął udawać,ze jest to Maria!

Radio Watykańskie podaje, jak Franciszek ‚robi nową ewangelizacje’. Otóż podarował 500 różańców więźnia w jednym z wiezień we Włoszech! Encyklika Papieża Franciszka pt: Laudato Si uchyla ‚rąbka tajemnicy’:

Ona jest kobieta, „obleczoną w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu” (Ap 12, 1). Wzięta do nieba („za życia”), jest Matką i Królową całego stworzenia.”

Oto jak opacznie ludzie interpretują wersety i podają własna interpretacje! Ta ‚kobieta’ to symbol Izraela i 12 plemion! Jezus kruszy głowę węża- diabla! Bóg nie ma matki ale On jest Ojcem i Królem Królów! Nie dzieli się swoja chwałą z nikim! Maria była zwykła kobieta, która urodziła się z grzechem. Umarła jak każdy inny. Papiestwo natomiast, to kult Królowej Nieba oraz zmarłych, śmierci, bólu i cierpienia. Jezus natomiast przyszedł dać życie wieczne w NIM!

Diabeł dziś przyjmuje bluźniercze tytuły: Współ-odkupicielka (zaprzeczając Biblie), Pośredniczka (zaprzeczając Biblie), Niepokalane(bezgrzeszne) Poczęcie(zaprzeczając Biblie)! Ludzie muszą zacząć czytać Pismo Święte- tam zobaczą prawdę. Bez Biblijnego Jezusa, nie ma zbawienia…

40 milionów polaków będzie zawierzonych demonicznej zwierzchności zwanej Królową Niebios w roku 2016

W tym roku odbędzie się uroczyste zawierzenie wszystkich żyjących polaków w Polsce i za granica, Królowej Nieba,zwanej inaczej Królowej Polski. Katolicyzm w Polsce dwoi się i troi w przygotowaniach na ta straszna w duchowych i fizycznych skutkach imprezę. Stanisław Gadecki w twierdzi, ze Polska przeszła od bałwochwalstwa do ‚wiary’, wskazując na ‚chrzest Polski’, który miał miejsce w 966 r.(Tak naprawdę nastąpiła zmiana zwierzchności z Światowida na Królową Nieba i do Polski wkroczył cala para kult maryjny zwany katolicyzm. Mieszko I oddal Polskę w posiadanie papieża. Polska nie należy do Polaków ale Watykanu) Co rusz katolicyzm zawierza miasta w Polsce, jak i mieszkańców Polski demonowi Maryjnemu (Poznań, Częstochowa). Fałszywa religia rozumie realia duchowe więcej niż wielu Protestantów. W 2015 r. ponawiano tzw. Milenijny Akt Oddania Matce Bożej. Czytamy:

Księgi oddania parafii w macierzyńską niewolę Matki

Bożej znajdują się w Jasnogórskim

Centrum Modlitwy Zawierzenia. ”

Parafialne Księgi Oddania Matce Bożej nie są tylko historią. Pielgrzymi nadal oddają się w

macierzyńską niewolę Matki Najświętszej, poświadczając to swoimi

wpisami. Jasna Góra jest miejscem naznaczonym zawierzeniem Maryi.

3 maja 2016 r. na Jasnej Górze będzie miał miejsce akt zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski.”Wojciech Polak

Ciekawe ilu wierzących Protestantów zapisało się na tego typu rzeczy? Ilu ekumenistów ślubowało wierność ‚Maryi’? Zawierzenie całej Polski i jej mieszkańców ma się odbyć 3 Maja 2016 r.Czemu ta data? Wikipedia nam wyjaśni:

Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski – święto (uroczystość liturgiczna) obchodzone w Kościele katolickim w Polsce w dniu 3 maja.Święto zostało ustanowione przez papieża Benedykta XV w 1920 na prośbę polskich biskupów po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918. Upamiętnia ono śluby lwowskie króla Jana Kazimierza, który podczas potopu szwedzkiego powierzył Polskę opiece Matki Bożej.”

Przejrzyj tez te linki: 1,2 . Jako Protestant musisz złamać wszelkie zawierzenia, które uczyniłeś tej zlej zwierzchności oraz przed jakimkolwiek tzw. świętym. Polecam przesłuchanie trzy częściowej serii na ten temat, zatytułowanej: Duchowe źródła katolicyzmu(youtube).Każdy Protestant w Duchu powinien tez odwołać wszelkie śluby, zawierzenia, inwokacje, obietnice złożone tej zwierzchności. Jeśli możliwe i wpisałeś się w te księgi idź i zadaj wykreślenia cie z tych duchowych zobowiązań! Przyjmij Biblijnego Jezusa i zacznij czytać Biblie. Szybko zobaczysz ogrom fałszu pod jakim ten naród był i jest związany. Ekumenizm wciąga Protestantów do tego demonicznego systemu.