Naukowcy używają broni biologicznej… by zniszczyć karpie

Rząd Australii przeznaczył 15 milionów dolarów australijskich aby zabrać się za…karpie. (W Polskich złotych będzie to około 58,175,250 zł)Używają do tego broni biologicznej i do rzeki chcą wpuścić cyprinid herpesvirus 3 (CyHV-3) w Polsce znana jako KHV. Jak widać naukowcy mogą sami próbować wszcząć pewne choroby używając (nie?)kontrolowanych bakterii…

Co jeśli maja inne bakcyle aby wywołać sztuczne epidemie?