Walka duchowa Protestanta w miesiącu Maju

Oddajemy więc Tobie w niewolę miłości za Kościół całą Polskę, umiłowaną Ojczyznę naszą, cały Naród polski, żyjący w kraju i poza jego granicami. Odtąd, najlepsza Matko nasza i Królowo Polski, uważaj nas Polaków jako Naród za całkowitą własność Twoją, za narzędzie w Twych dłoniach na rzecz Kościoła świętego, któremu zawdzięczamy światło wiary, moce krzyża, jedność duchową i pokój Boży. Czyń z nami, co chcesz. Pragniemy wykonać wszystko, czego zażądasz”Akt Oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi Matki Kościoła(katolickiego)

oddajemy dzisiaj w Twoją wieczystą, macierzyńską niewolę miłości wszystkie dzieci Boże ochrzczonego Narodu i wszystko, co Polskę stanowi, za wolność Kościoła w naszej Ojczyźnie i w świecie, ku rozszerzeniu się Królestwa Chrystusowego na ziemi.”AKT ZAWIERZENIA MATCE BOŻEJ Z OKAZJI 1050 ROCZNICY CHRZTU POLSKI

Walka duchowa wzmaga się wraz z posuwaniem się do przodu czasów ostatecznych. W naszych czasach Kościół Protestantów w Duchu Świętym atakowany jest duchowo z rożnych kierunków. Nawróceni wierzący mogą się spodziewać modlitw i mszy ze strony ‚chorobliwych katolików’ z ich rodzin, od znajomych czy sąsiadów. Od lat 1960′ powstały grupy ekumeniczne, które chcą innych wmodlić do Watykanu. Światowa Rada Kościołów, powołana i finansowana przez Jezuitów i ruch kontrreformacyjny, obmadla regiony świata w danych tygodniach.

Miesiąc Maj, został obrany jako szczególny czas honorowania starożytnej bogini , Królowej Niebios przez katolicyzm dookoła świata. Biorąc tytuły od pogańskich wierzeń (Beltane, Vesna), Maryja otrzymała tytuły jak „Królowa Maja” nadane przez Piusa XII. Otrzymała tez Majowe korony (koronowana na ‚królową’).

Na Filipinach odbywają się Flores de Mayo. Tam czczone są rożne imiona Królowej Nieba jak Królowa Różańca, Aniołów itd.

Polacy zostali ‚oddani w niewole maryjna’ 3 Maja 1966 roku na Jasnej Górze. Była to ofiara milionów dusz, aby katolicyzm ‚miał wolność na świecie’. Podpisany Akt Milenijny został umieszczony w tubie i umieszczony kolo obrazu Czarnej Madonny w Częstochowie. Drugi egzemplarz tego aktu pojechał do Rzymu (co ma duchowo zbliżyć Polskę z Watykanem). Jest to przykład związania za pomocą czarnej magii(tekst przysięgi umieszczony w naczyniu).

Polacy wbrew ich woli (podobne modlitwy robią ekumenicy) zostają powierzani demonicznej zwierzchności nad katolicyzmem. O godzinie 11, 3 Maja 2016 r. generał Zakonu Paulinów zawierzy każdego Polaka na globie tej demonicznej personie przed Obrazem Czarnej Madonny.

Polecam modlić się w ten sposób:

  1. Wyrzekam się wszelkich związków i wpływów Maryi nade mną, moja przyszłością, powodzeniem, rodzina, znajomymi.

  2. Lamie wszelki duchowy i dalekosiężny wpływ wynikający z zawierzania mnie i mojej rodziny, kościołów Zielonoświątkowych i Charyzmatycznych tej zlej zwierzchności. Lamie czarna magie umieszczania mnie w tubie i na wszelkich tablicach.

  3. Lamie wszelkie wpływy katolickie nade mną w miesiącu Maju jak różance, zawierzenia, msze itd.

  4. Lamie, w imieniu Jezusa wszelkie modły i msze ekumeniczne uczynione za mnie, rodzinę itd…

  5. Poddaje się i moich bliskich pod moc Jezusa Chrystusa z Biblii.

Każdy z demonów, patronów i ‚świętych’ wzywany przeciwko mnie jest związany i zablokowany. Jego moc nade mną jest rozbita. Związuje patronów ekumenizmu jak Jozafat Kuncewicz, Andrzej Bobola, JP II i Jana XXII.

Wyrzekam się Czarnej Madonny i WSZELKIEGO wpływu jej nade mną, moimi pokoleniami i rodzina. Łamie teraz klątwy i wyznaje grzechy z powodu zawierzania mojej rodziny tej zwierzchności. Nakazuje wszelkim demonom związanym z katolicyzmem, Maryja, zawierzeniem narodu Polskiego Maryi aby się wynosiły. Wymazuje moje imię z wszelkiej księgi katolicyzmu w imieniu Jezusa!

Wyrzekam się także wpływów zakonów maryjnych na mnie i moja rodzinę jak Marianie, Towarzystwo Maryi, Maryści, Legion Maryi, Armia Maryi, Rycerstwo Niepokalanej, Niebieska Armia Matki Bożej Fatimskiej,Sodalicja Mariańska itd.

Poddaje się w pełni pod Biblijnego, Protestanckiego Jezus Chrystusa! Ogłaszam Jego panowanie nad Polska i polakami na świecie! Oglaszam zbawienie Polaków i ich wyjście z mroków katolicyzmu!

Amen!

Ważne duchowe daty w Polsce:

1 IV 1656 r. – Śluby króla Polski Jana Kazimierza we Lwowie

8 IX 1948 r. – Poświęcenie się Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi

26 VIII 1956 r. – Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego

3 V 1966 r. – Millenium – Akt oddania w macierzyńską niewolę Maryi, Matki Kościoła za wolność Kościoła Chrystusowego

4 VI 1979 r. – Akt Zawierzenia Matce Bożej dokonany przez papieża Jana Pawła II

26 VIII 2012- Poświecenie tablicy Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego

3 V 2016- Akt Zawierzenia Polaków Królowej Nieba. Specjalne obchody corocznego świętowania zwierzchności Maryjnej w związku z 1050 leciem ‚Chrztu Polski’ do Watykanu oraz 50 rocznica aktu oddania każdego polaka w niewole Królowej Niebios!

19 XI 2016- Akt Intronizacji katolickiego Jezusa na ‚króla Polski’

Czytaj więcej:

Akt Intronizacji katolickiego ‚Jezusa’- tekst

Plan na 3 Maja 2016

AKT ZAWIERZENIA MATCE BOŻEJ Z OKAZJI 1050 ROCZNICY CHRZTU POLSKI

Źródło.

40 million of Polish people’s souls to be entrusted to Queen of Heaven in Poland

3 May 2016

Poland has unfortunately a long history of heretical and idolatrous Roman Catholicism. Mieszko I of Poland „sold out” to Vatican in 966 AD. Slavic tribes of Poland worshipped many pagan deities, but in 966 AD Mieszko I decided to accept babylonian baptism to make Poland- Catholic.

This year Catholicism celebrates „1050 Anniversary of Baptism of Poland”. They celebrated another (tenth) Congress of Gniezno. Congress of Gniezno is a celebration of development of Roman Catholic religion across the country of Poland.

There is more to come this year! Fifieth anniversary of Millennium Act of Dedication of Polish people in captivity to Mary, Queen of Poland (Queen of Heaven) and World Youth Day 2016.

3 May 2016 will mean that over 40 million of Polish people across the globe will be dedicated (without their will) to the ancient principality called Queen of Heaven in solemn ritual. This will happen in one of the biggest shrine devoted to ‚(Ever)Virgin Mary’ in Jasna Góra. They call her Black Madonna.

In her history, Poland was brought under spiritual yokes of Queen of Heaven many times:

April 1, 1656. – Vows of Polish King Jan Kazimierz in Lvov

September 8, 1948. – Consecration ofthe Polish nation to the Immaculate Heart of Mary

26 VIII 1956 r. – Jasna Gora Vows of the Polish Nation

3 V 1966. – Millenium Act- The act of devotion in maternal slavery of Mary, Mother of the Church for the freedom of the Church of Christ

June 4, 1979. – The act of entrusting to Mother of God made by Pope John Paul II

Each of the dates mean that Poland and its future and citizens’ souls were entrusted to demonic principality over Poland! They invoked her, asked her for protection and help, made solemn vows, entrusting her lands, people, wealth etc!

This bondage resulted in Three Partitions of Poland, destruction of country during II World War and Communism! Every time the priests and bishops ask people to look the other way- NOT in the right direction! The Bible points out that idolatry will lead to wars, turmoil and captivity. Polish people are being taught not the Bible but Roman Catholic heresy (Cult of Mary, rosary, prayers to dead folks, etc).

Nowadays they want to (through ecumenism) join others in Catholic idolatry! In Poland they celebrate Day of Islam in Catholic Church from year 2001!

They want to create (according to Second Vatican Council) „One Holy Catholic Church” with Protestants (belonging to World Council of Churches) and (if possible) with Pentecostals and Charismatics. Some of them already meet and pray for ‚unity’ during invented by Vatican- Week of Prayer for Christian Unity.

Roman Catholics in Poland meet with followers of Judaism, Orthodox Church, Baptists, Methodist, Reformed, Lutherans and also some ecumenical pastors of Pentecostal and Charismatic movement. They want all of the churches in their denominations to join Rome and Pope!

3rd of May (every year) is a day of celebration of the Blessed Virgin Mary,Queen of Poland. 50 years ago they made a vow to Queen of Heaven they want to repeat this year. The fragments of vows in 2016:

In the face of God in the Holy Trinity in intimate union with the Head of the Roman Catholic Church, the Holy Father Francis, we, the Polish bishops, gathered at the foot of your Jasna Gora throne, surrounded by representatives of faithful Nation – clergy, consecrated persons and lay faithful, in communion with the whole Polish Diaspora – we offer today in your eternal, maternal slavery of love all God’s children of baptized Nation and all that Poland is for the freedom of the Church in our country and in the world, to the expansion of the Kingdom of Christ on earth.”

We give to you(Queen of Heaven)in bondage of love for the Church the entire country, our beloved homeland, the whole Polish people living in the country and beyond its borders. Since then, the best our Mother and Queen of Poland, watch over us,Poles as a nation for the total property of yours, as an instrument in thy hands to the Holy Church, to whom we owe the light of faith, the capacity of the cross, spiritual unity and the peace of God. Do unto us what you want. We want to do everything you ask

The whole month of May is devoted to Queen of Heaven. Roman Catholics pray over Protestants on rosaries, they pay for masses to convert them back to Rome! This is the time of spiritual warfare!

If you are from Poland or have Polish roots break any spiritual bondage they will try to put you in! During Millenium Act in 1966 they placed the text of vows in the container and keep it close to the painting of Black Madonna. Copy of it is kept in Vatican close to ‚tomb of Saint Peter’. This is black magic! This is caging witchcraft!

Over 40 million Polish people and those with polish roots will be entrusted to Queen of Poland, at 11 am!

Break any prayers of dedication, consecration to Queen of Poland, Queen of Heaven from you and your family/ bloodline. Break any ritual done against you, your family, friends and so on. Reject Queen of Heaven and surrender even more to Biblical Jesus Christ! Bind any demon released to you and against you!

Remove spiritually your name from any Catholic register or act. Pray for many Catholics to be saved that they can break the bondage to generational morbid idolatry and heresy of Catholicism!

More info:

https://en.wikipedia.org/wiki/Jasna_G%C3%B3ra_Monastery

http://www.jasnagora.com/news.php?ID=10089

Papież w Polsce i ekumeniczni Zielonoświątkowcy

Czciciel Królowej Niebios, papież Franciszek będzie obecny na Jasnej Gorze dnia 28 Lipca 2016 r. 3 Maja każdy Polak w Polsce i na świecie zostanie zawierzony zwierzchności Maryjnej tez na Jasnej Górze.

28 Lipca będzie modlił się przez obrazem Czarnej Madonny. Potem odprawi publiczna ‚msze’ z okazji 1050 Rocznicy ‚Chrztu Polski’.

Pomimo, ze kwestia maryjna jest tematem spornym, możemy się spodziewać obecności ekumenizmu w tych wydarzeniach. Widzimy jak ‚Protestanckie’ zespoły były obecne na Dniach Papieskich, jaka więc różnica kiedy pójdą i zobaczą go na żywo…?

TGD już śpiewała „Kolędę Maryjna” oraz „Maryjo, czy już wiesz”. Papieski kaznodzieja, Cantalamessa nawoływał już Protestantów do kolejnego kroku ekumenicznego- objęcia Maryi jako ich matki i rozpoczęcia jej kultu w ich zborach, jako „miłość ekumeniczna”…

Pierwszy ekumenik Zielonoświątkowy, czyli David du Plessis już dawno podziwiał co dzieje się w Medjugorie i pojawienia się Matki Boskiej, atmosfery jedności i miłości…