Zielonoświątkowiec, David Hathaway, ‚budowniczy mostów z Rzymem’, gdziekolwiek by się nie pojawił.

Teleewangelista z Anglii, David Hathaway, którego niektórzy Protestanci ‚poznali’ i kojarzą z Festiwalem Życia, szczyci się bogata tradycja zielonoświątkowa. Zarówno jego ojciec jak i dziadek byli pastorami kościoła Zielonoświątkowego. Niestety nie poszedł w ich ślady, ale zaczął ‚ewangelizować’ Europe i Rosję ‚ekumenizmem’. Gdzie się nie pojawia, na wzór Billy Grahama czy Franklina Grahama, zbiera ludzi z ‚każdej denominacji, od katolickiej po charyzmatyczna’, by po głoszeniu Jezusa, skierować nowych wierzących do któregoś z tych ‚denominacji’. W ubiegłym roku taki Festiwal Życia zorganizował w Bratysławie, na Słowacji pod nazwa Festival Zivota.

Dawid został powitany jako most pomiędzy narodami i denominacjami, służba zadedykowana dla jedności Chrześcijan na całym świecie dookoła Krzyża, gdzie razem znajdują Zycie. Wszystkie lokalne denominacje kraju wzięły w tym udział.”

Inny link. Tutaj możesz zobaczyć spot reklamowy. W jednym z jego magazynów pt: Prophetic Vision(Wizja Prorocka) polka napisała w liście, ze rzekomo ‚chrzest Polski’ w 966 r. był ‚przebudzeniem od Boga’, które on miał jednak przebić w roku 2012 w Polsce. Cytat z magazynu:

Dzień dobry Kraków!”powiedział Pavel Levushkan, międzynarodowy katolicki koordynator dla służby Davida

Hathaway nie tylko współpracuje z katolicyzmem ale i z Prawosławiem. W innym wydaniu magazynu pokazuje swoje poparcie dla ‚odnowy w Duchu Świętym’. Kościół Koptyjski ma się rzekomo modlić o ‚przebudzenie’! (strona 3). Widzimy jak wielkie oszustwo przynoszą ludzie, którzy porzucili Pismo. Dziś re-definiują Chrześcijaństwo. Nie ważne co głoszą. Katolicyzm, Koptowie czy Chaldejczycy są bałwochwalcami. Aby pozyskać finanse i miejsca, nie tylko głosi ‚denominacyjnie wrażliwą’ ewangelie, ale i zbiera kasę chodząc od katolików, do Prawosławnych, by w końcu wylądować u Protestantów i mówić im o ‚ekumenicznym Przebudzeniu’, którego nigdy nie było! W swoich magazynach przedstawia ‚wspólnych wrogów tzw Chrześcijaństwa’: sekularyzacje i Islam. A to po to by wyciągnąć fałszywe wnioski!

Link:

David Hathaway and Pavel Levushkan in Poland – YouTube