Ofiara z człowieka sfilmowana na terenie Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN

Zauważcie,że w CERN stoi posag bozka Sziwy i jego destrukcyjnego tanca…

https://en.wikipedia.org/wiki/Tandava