Globalny Kongres Zielonoświątkowo- Charyzmatyczny Empowered21- Londyn 2016

11-13 Maja 2016

https://vimeo.com/163330434

(wideo!)

Właśnie dobiega końca kongres organizowany przez Empowered21. W tamtym roku była to Jerozolima, w tym jest to Londyn. W tym roku zobaczysz tam Nicky Gumbella, George O. Wooda, Billy Wilson, Claudio Freidzona, Morrisa Cerullo, Cindy Jacobs, i wielu innych.

Jest to połączenie Ruchów: Zielonoświątkowego, Charyzmatycznego, Wiary, Toronto Blessing oraz Nowej Apostolskiej Reformacji (NAR).

Sponsorami Kongresu są TBN, International Christian Embassy w Jerozolimie, GEB America i Charisma Media.

http://london.empowered21.com/

http://www.tbn.org/

http://int.icej.org/

http://www.gebamerica.com/

http://www.charismamedia.com/