Dzień Zielonych Świąt vs. Szawuot

15 Maja 2016 vs. 11-12 Czerwca 2016

W zbliżająca się niedziele, 15 Maja Zielonoświątkowcy i Charyzmatycy będą świętować ‚pamiątkę’ Pięćdziesiątnicy. Czemu jednak świętować w dzień katolicki?

Albowiem Paweł postanowił minąć Efez, aby nie tracić już więcej czasu w Azji; śpieszył się bowiem, aby, jeśli to możliwe, być na Zielone Święta w Jerozolimie.”Dzieje Apostolskie 20:16

Nie chcę bowiem tym razem tylko przejazdem u was się zatrzymać, gdyż mam nadzieję, że jakiś czas będę mógł u was pozostać, jeśli Pan pozwoli. (8) A w Efezie pozostanę aż do Zielonych Świąt1 list do Koryntian 16

Użyte słowo, Pentekoste jest blednie przetłumaczone na Zielone Święta.