Mutacje 21 wieku: dzieci pochodzące od 3 rodziców

Nauka naszych czasów przybiera postać eksperymentów niczym z wyspy Doktora Moreau. Niedawno dozwolono aby takie właśnie procedury odbywały się w Wielkiej Brytanii (pisze The Guardian).

Technika nazywa się MRT i przewidują, ze w tym, 2017 roku narodzi się pierwsze takie dziecko w Wielkiej Brytanii. Pierwsza taka procedurę mieli przeprowadzić w Meksyku, gdzie miało narodzić się pierwsze takie dziecko we Wrześniu 2016 roku (NY Times).

Do próbki genetycznej rodziców dołączają ta od trzeciej osoby. Nauka 21 wieku krzyżuje nie tylko gatunki roślin, zwierząt, ale produkuje hybrydy…przybierając postać chorego psychopaty. To co mogłeś widzieć na filmach z lat 80 dzisiaj okazuje się jakby skryptem z piekła dla tego pokolenia.

Jak widać diabeł chce rozwalić ludzkość i stworzenie na poziomie genetycznym, seksualnym i duchowym. Transhumanizm to doktryna demonów. Jest to stara pułapka, która ma zwieść człowieka do jego finałowej destrukcji.