Słowo „Chrześcijanin” staje się dziś coraz bardziej pozbawione znaczenia.

Przesłanie do kościoła Protestanckiego XXI wieku.

Nazwa „Chrześcijanie(Christianous)” pojawiła się po raz pierwszy w historii ok. 2000 lat temu w mieście Antiochia(Dzieje Apostolskie). Byli to nie „ci, którzy zostali ochrzczeni” ale wyznawcy i naśladowcy Jezusa Chrystusa i …jego nauk.

Jak podaje Biblia, niektórzy Żydzi w pierwszym wieku nazywali wyznawców Jezusa Chrystusa -”sekta Nazarejczyka”(haireseōs Nazōraiōn). Czemu Nazarejczyka?

Jest to związane z nieznajomością ani Biblii ani historii Jezusa. Galilea to obszar w Izraelu i tam należy również Nazaret. Tak jak dzisiejsi katolicy- ówcześni Żydzi nie znali ani Pisma ani faktów odnośnie Jezusa. Stad czytasz:

Inni mówili: To jest Chrystus; a jeszcze inni mówili: Czy z Galilei przyjdzie Chrystus? (42) Czy Pismo nie mówi, że Chrystus przyjdzie z rodu Dawida i z Betlejemu, miejscowości, gdzie mieszkał Dawid? (43) Powstał więc z powodu niego rozłam między ludem. (44) Niektórzy z nich chcieli go pojmać, lecz nikt nie podniósł ręki na niego. (45) Przyszli tedy słudzy do arcykapłanów i faryzeuszów, którzy ich zapytali: Dlaczego nie przyprowadziliście go? (46) Słudzy odpowiedzieli: Nigdy jeszcze człowiek tak nie przemawiał, jak ten człowiek mówi. (47) Wtedy odpowiedzieli im faryzeusze: Czy i wy daliście się zwieść? (48) Czy kto z przełożonych lub z faryzeuszów uwierzył w niego? (49) Tylko ten motłoch, który nie zna zakonu, jest przeklęty. (50) Rzekł do nich Nikodem, ten, który przyszedł przedtem do niego, jeden z ich grona: (51) Czyż zakon nasz sądzi człowieka, jeżeli go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co czyni? (52) Odpowiadając mu, rzekli: Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj Pisma i dowiedz się, że prorok nie z Galilei się wywodzi. (53) I rozeszli się, każdy do domu swego. ”Ew. Jana 7

My czytamy w Piśmie, ze Jezus istotnie urodził się w Betlejem:

  • Ale ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych.”Micheasza 5

  • Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda”Ew. Mateusza 2

Często ludzie kloca się i pozostają w zwiedzeniu, bo po prostu nie czytali Pisma! Podobnie jest i dzisiaj.

Kościół Zielonoświątkowy/Charyzmatyczny został założony przez Jezusa Chrystusa od początku. Potem wraz z czasem, gdy szatan nie mógł zahamować rozwoju tego kościoła, postanowił wprowadzić podróbkę. Doskonała okazja pojawiła się za Konstantyna, który pomieszał pogaństwo z nazwami religijnymi.

Już za czasów Pawła i generalnie pierwszego kościoła można było zobaczyć narastanie sekt i odłamów: byli ci co mówili o powrocie do Prawa, inni prorokowali,ze już 2000 lat temu żyli…na nowej ziemi i niebie…

Bulgoczące piekło inspirowało ludzi do przyjmowania dróg pogaństwa oraz pracowania na zbawienie- pojawili się pustelnicy, biczownicy, cierpiętnicy, klasztory, zakonnicy…Ludzie chcieli poprawiać Pismo…zaprzeczając je.

W takim duchu działały rożne sekty, ale największa pojawiła się w 300 roku- katolicyzm. Aparat religijny stanął między ludzi a Boga, którego nigdy nie poznali- doskonały plan szatana. Czemu? Bo mógł mówić o „pogaństwie Słowian” sam czyniąc to samo. Stad żadna inna religia nie pasuje pod miano antychrysta.

Tamte nie wskazują na powiązania z Jezusem, a już na pewno nie mówią, ze Go reprezentują! Katolicyzm dziś zgrywa role „ofiary” i „dobroczyńca ” ludzkości jednak przez stulecia papiestwo szlo i niszczyło żelazną ręka. Teraz pracuje aby odbudować obraz przy użyciu religijnego PR i ekumenizmu.

Dzisiaj słyszymy, ze wszystko jest Chrześcijańskie. Przez stulecia nie tylko powstały fałszywe sekty, ale diabeł miał większe pole do popisu tworząc „tradycje ludzkie”. Na bazie oskubania Pisma z cudów, powstali np. „wierzący- niewierzący” jak Baptyści, którzy nie podążają za Jezusem ale ich fundament leży w racjonalizmie.

Idea Jezusa w Piśmie było, aby ci co chcą iść za Jezusem- znali Jego nauki, nie chodzili w wymyślonych tradycjach i światopoglądach. Aby prześledzić obecny stan kościoła, należy zbadać co miało na niego wpływ i jakie filozofie świata, herezje powchodziły do niego przez stulecia. Ludzie 21 wieku coraz bardziej tego nie rozumieją. Praktykowanie „zabierania szatanowi jego dziel na pożytek kościoła” zapoczątkował katolicyzm. Słyszysz jak Protestanccy pastorzy wołają: czemu szatan miałby mieć wszystkie dobre rzeczy?

Katolicyzm myślał tak od początku np. czemu by poganie mieli mieć te wszystkie „piękne” obrazy, ikony czy posagi? O, jakże „Jezus mógłby być uwielbiony” takim kawałkiem i jeszcze można by zrobić piękny biznes religijny? O, jaka „strata dla kościoła”, ze wcześniej nikt na to nie wpadł!

Hmm…Czy Bóg rzeczywiście powiedział? Skąd subkultury w kościele? O, pewnie Jezus nosił tatuaże, zamiatał dywan długaśnymi włochami i malował oczy jak rockowcy? (Nawet jeśli Paweł pisze, ze wstyd jest nosić długie włosy jak baba! Potem słyszysz komentarz: nie wiadomo co to idzie…).

Słyszysz wszędzie w kościołach słowo: rewolucja, a ja pytam do czego?Brian Welch jest przykładem osoby i przysłowia, ze „stare demony umierają wolno”…Ostatnio był na TBN i opowiadał dlaczego wrócił do grupy Korn po nawróceniu. Cóż, świnkę ciągnie do taplania się w błotko…a pies żałuje, ze tyle się najadł, a wyleciało (i ktoś mógłby to pierwszy zauważyć!)… Brian Welch jest wciąż, pomimo, ze się nawrócił wiedziony demonami z przeszłości, z których go nie uwolnili…Po nawróceniu – dalej się tatuuje, ciągnie go do rocka i…maluje powieki jak homo. Ten człowiek słyszy „glosy” aby to wszystko robić…i nie jest to głos Jezusa.

https://www.youtube.com/watch?v=hsJw9q7VPuo

Jest to importowane nie-Chrześcijaństwo. Jest to amerykański emocjonalizm, metro- seksualizm i zaburzenia umysłowe! Jezus prowadzi cie abyś był bardziej męski- jako facet, a w przypadku kobiet- abyś była kobieca. Doktryna „Chrześcijanin nie może być zdemonizowany” doprowadziła do tego, ze demony są zabawiane w kościele a pastorzy rozkładają ręce. Zapewne- demony „nie chcą być osadzane”, bo jak zaczną- to grozi im eksmisja…One nie takie głupie jak wielu Chrześcijan dzisiaj…

Ekumenizm to dziecko Watykanu zrodzone na posadzce herezji i desperacji papieskiej- która straciła grunt i reputacje. Ekumenizm powstał w samym piekle, aby zatrzeć wszelkie różnice, dopuścić wszelkie odstępstwo i herezje, niewiarę, pogaństwo…w tym wprost z czasów ostatecznych- pochodzie do ognia wiecznego…

Po co się kłócić, jak można na tym zarobić”? Niech żyją w grzechu i kłamstwach!Brak stania za Biblia spowodował narodzenie się nie protestujących, miękkich i skobieciałych Chrześcijan. Bóg zadaje ci pytanie: jesteś Protestantem czy może raczej Protest- anty? Celem istnienia wielu zborów jest zabawa…Nikt nie płaci ceny bycia „uczniem i naśladowca Jezusa” (a cena ta nie jest choroba czy inne dzieła diabla!).

Dziś ludzie nie maja wiary, ze Bóg będzie działał- jednak wciąż próbują ludzi ogłupić, ze są Chrześcijanami. Nie, to produkt racjonalizmu i ducha niewiary.

Dzisiaj ludzie nie nauczają Pisma i nie wierzą w nie, ale twierdza, ze są Chrześcijanami…Nic bardziej mylnego…Gdybyś czytał Pismo i znal Jezusa- nie było by cie na tych wszystkich ekumenicznych spotkaniach dla odstępców od Zbawiciela i naśladowców Judasza. Nie obchodziło by cie tak bardzo co inni o tobie myślą, i nie porzuciłbyś to w co tak głęboko wierzyłeś gdy się nawracałeś…aby jakiś Baptystyczny, pełny duchów niewiary pyrt cie „uznał!” . Precz! Obudź się!

Czy otaczasz się wkoło wiwatujących ci niewierzących- wierzących?Po co ci oni? Czemu od Boga nie czerpiesz siły i mocy, inspiracji? Czemu szukasz wciąż uwierzytelniających cie odstępców? Szukasz aby ich demony cie polubiły?W czym ci to pomaga?

Jeśli chodzisz z Jezusem i czynisz co nakazał Pismem, to On cie uwierzytelnił!

Kto kogo kryje? Oni- twoja letniość i podszycie tchórzem, czy ty- ich herezje i grzechy? Człowiek Ducha jak Zielonoświątkowiec powinien mieć tez „duchowe jaja” i stać za Panem! Wiec, czy zostawiłeś mózg za drzwiami budynku kościelnego a po latach chodzenia na „nabo” skurczyły ci się gonady i teraz stałeś się dziewczynka?

Teraz czas na „duchowa sukienkę” i laczki?Obudź się?Kto cie urobił?

Chrześcijan żyjący jak świat, po prostu pojednał się z demonami i one go na nowo polubiły…stad żyje sobie i nie ma sprzeciwu…wszyscy go kochają…

Znalezienie odpowiedzi na te pytania wywoła duchowa rewolucje w twoim życiu i przyniesie Przebudzenie…