David Hatthaway organizuje Narodowy Dzień Modlitwy w Kijowie, by „przegonić rosyjskie czołgi”i”broń” z Ukrainy

Duch ekumenizmu i niewiedza, pchają tego człowieka w rożne przedsięwzięcia. Teraz zamierza zgromadzić ‚wszystkich Chrześcijan’ na Narodowym Dniu Modlitwy w Kijowie, w dniu 18 Czerwca (str.6 z jego magazynu).Wg magazynu, wynajął Pałac Sportu w Kijowie. Na plakacie ze strony 13 pisze:

połączyć naród aby wołali do Boga o uwolnienie i o zmianę przeznaczenia tego kraju (Ukrainy). Wierze, ze Bóg może osunąć czołgi rosyjskie oraz bron i przywrócić suwerenność Ukrainy – dzięki mocy modlitwy”

I oczywiście…dobra okazja by zjednoczyć katolików, Prawosławnych i Protestantów wg wytycznych Soboru Watykańskiego II (ekumenizmu!).

W 2013 roku, przedstawiciele Konferencji Kościołów Europejskich (ekumeniczna organizacja zrzeszająca katolików, Prawosławnych i ‚Protestantów’) wołali aby ‚przedstawiciele każdej wiary’ modlili się za Ukrainę.

http://www.propheticvision.org.uk/MediaResources/248/PV80UK.pdf

http://spalace.com.ua/

http://prayforukraine.com.ua/

https://youtu.be/gLLCCdXNE-M