David Hathaway kontynuuje ekumeniczna szarżę

Tragiczna historia jest, gdy ludzie poświęcają cale życie czemuś co jest sprzeczne z Bogiem. W najnowszym numerze magazynu Prophetic Vision(Prorocka Wizja…), D.Hathaway kontynuuje swoje zwiedzenie.

Po odejściu Chrystusa, pod cesarzem Konstantynem, moc Rzymskiego Imperium weszła do Kościoła. Kościół podzielił się na dwie części: Zachodni Kościół Rzymsko-Katolicki i Wschodni(Grecki) Prawosławny Kościół. ”str.6

Żyjemy w dniach cudów. Przychodzi czas w Izraelu, gdzie zobaczę Ortodoksyjnych Żydów, Mesjańskich Żydów, Ewangelików, katolików i niewierzących schodzących się razem i wołających aby Bóg ich uwolnił” str.7

Modlitwę zaczął prezes Stowarzyszenia Biblijnego w Ukrainie…innymi uczestnikami byli Greko Katolicy, biskupi z Unii Baptystow, dwie największe Pentekostalne Unie, Charyzmatycy…oraz rabin-senior z Mesjańskiej Kongregacji na Ukrainie” str.8

Po pierwsze, David Hathaway odszedł od nauk Pentekostalizmu. Uważa zarówno Prawosławny i katolicki „kościół” za ten, który założył Mesjasz. W rzeczywistości Konstantyn połączył religie pogan i pozory religii, odrzucając Biblijna wizje kościoła. Powstał katolicyzm i Prawosławie- zaprzeczenie kościoła, którego twórcą jest Jezus.

Po drugie, zobaczcie na brak rozpoznania u tego człowieka. Jak maja niezbawieni zbierać się ze zbawionymi i wołać do Boga? To nie maja się nawrócić i odwrócić od zwiedzenia?

Po trzecie, zorganizował on w Ukrainie modlitwę z niezbawionymi. Jego celem jest zgromadzenie tłumu i pokazanie liczb. Jego celem jest realizowanie Soboru Watykańskiego II. Obok innych, może niedługo podzielić los Ulfa Ekmana…

http://www.propheticvision.org.uk/MediaResources/252/PV81UK.pdf

Zielonoświątkowiec, David Hathaway, ‚budowniczy mostów z Rzymem’, gdziekolwiek by się nie pojawił.

Teleewangelista z Anglii, David Hathaway, którego niektórzy Protestanci ‚poznali’ i kojarzą z Festiwalem Życia, szczyci się bogata tradycja zielonoświątkowa. Zarówno jego ojciec jak i dziadek byli pastorami kościoła Zielonoświątkowego. Niestety nie poszedł w ich ślady, ale zaczął ‚ewangelizować’ Europe i Rosję ‚ekumenizmem’. Gdzie się nie pojawia, na wzór Billy Grahama czy Franklina Grahama, zbiera ludzi z ‚każdej denominacji, od katolickiej po charyzmatyczna’, by po głoszeniu Jezusa, skierować nowych wierzących do któregoś z tych ‚denominacji’. W ubiegłym roku taki Festiwal Życia zorganizował w Bratysławie, na Słowacji pod nazwa Festival Zivota.

Dawid został powitany jako most pomiędzy narodami i denominacjami, służba zadedykowana dla jedności Chrześcijan na całym świecie dookoła Krzyża, gdzie razem znajdują Zycie. Wszystkie lokalne denominacje kraju wzięły w tym udział.”

Inny link. Tutaj możesz zobaczyć spot reklamowy. W jednym z jego magazynów pt: Prophetic Vision(Wizja Prorocka) polka napisała w liście, ze rzekomo ‚chrzest Polski’ w 966 r. był ‚przebudzeniem od Boga’, które on miał jednak przebić w roku 2012 w Polsce. Cytat z magazynu:

Dzień dobry Kraków!”powiedział Pavel Levushkan, międzynarodowy katolicki koordynator dla służby Davida

Hathaway nie tylko współpracuje z katolicyzmem ale i z Prawosławiem. W innym wydaniu magazynu pokazuje swoje poparcie dla ‚odnowy w Duchu Świętym’. Kościół Koptyjski ma się rzekomo modlić o ‚przebudzenie’! (strona 3). Widzimy jak wielkie oszustwo przynoszą ludzie, którzy porzucili Pismo. Dziś re-definiują Chrześcijaństwo. Nie ważne co głoszą. Katolicyzm, Koptowie czy Chaldejczycy są bałwochwalcami. Aby pozyskać finanse i miejsca, nie tylko głosi ‚denominacyjnie wrażliwą’ ewangelie, ale i zbiera kasę chodząc od katolików, do Prawosławnych, by w końcu wylądować u Protestantów i mówić im o ‚ekumenicznym Przebudzeniu’, którego nigdy nie było! W swoich magazynach przedstawia ‚wspólnych wrogów tzw Chrześcijaństwa’: sekularyzacje i Islam. A to po to by wyciągnąć fałszywe wnioski!

Link:

David Hathaway and Pavel Levushkan in Poland – YouTube