Dalaj Lama ostrzega Europe przed masowa Islamizacją

Gdy papiestwo płacze, ze Europa jest niewrażliwa na uchodźców Islamskich a wtóruje mu Światowa Rada Kościołów i Alians Ewangeliczny, nagle do głosu dochodzi buddysta, Dalaj Lama(The Washington Post).

Dalaj Lama to głowa tybetańskiego buddyzmu, tzw„ żółty beret”. Obecnym jest od 1950 roku niejaki, Dainzin Gyaco. Dalaj Lama generalnie to ‚wcielenie demona Awalokiteśwary’. Dodatkowo Tybetu i buddyzmu tybetańskiego strzegą ‚strażnicy’. Tak, ta religia ma ‚duchowych promotorów i obrońców’!

Czemu Tybet nie był zewangelizowany? Stoją tam zwierzchności jak:

 • Mahākāla(z korona pieciu ludzkich czaszek)

 • Mahakali(czasu i smierci)

 • Shinje

 • Shinje Shed(6 nóg, 6 twarzy i 6 rąk!)

 • Tamdrin

 • Kubera (strażnik północy, bogactwa)

 • Palden Lhamo (protektor Tybetu, Dalai Lamy, Panchen Lamy, odpowiedzialny za znalezienie ‚nastepnego wcielenia’ Dalaj Lamy)

 • Ral Chig Ma(Niebieska Tara)

 • Gza

 • Dorje Legpa

 • Tshangs Pa

 • Tsog Gi Dag Po

 • Rig Che Ma

 • Du Pai Gyal Po

 • Begtse(wojna, korona z czterech ludzkich czaszek)

Dalaj Lama ostrzega, ze Niemcy nie mogą stać się ‚krajem Arabskim’! Wskazuje, ze uchodźców jest ‚zbyt dużo’ a celem powinno być ich zwrócenie i pomoc w odbudowaniu ICH krajów.

JP II spotkał się z Dalaj Lama aż osiem razy. Benedykt XVI ukrywał to spotkanie i było ono tajne (2006). Obecny papa nie chciał się spotkać. Lama to kontrowersyjna figura, pomimo, ze zły Watykan spotyka się na ekumeniach z nimi wszystkimi.

Tego roku przedstawiciele rożnych religii podpisali stanowisko na temat „zmiany klimatu” .Znajdziesz tam przedstawicieli Islamu, katolicyzmu, Luteran, Uniwersalizmu, Jezuitów, Żydów, Buddystów, Światowej Rady Kościołów,Armii Zbawienia, Baptystów,itd. Jest to nowa religia ekumenizmu i Polska Rada Ekumeniczna stwierdziła, ze Konferencje Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP19) : „…Takie konferencje jak COP19 pełnią rolę Ducha Św. poza granicami Kościoła”

Matka Natura to religia ekumeników w drodze do światowego i globalnego kościoła! Ekumenizm dzieje się miedzy religiami. Poczytaj te dwa krótkie artykuły!