Żyjemy w „epoce Antropocenu”

Globalizm kontynuuje swoja krucjatę ewolucyjna, która ma za zadanie zre-definiować człowieka i doprowadzić do jego destrukcji- fizycznej i duchowej. Jest to kontynuacja zwiedzenia darwinowskiej ewolucji. Obecny świat chce narzucać wartości New Age, u których podłoża leży czczenie Lucyfera(m.in tzw Iluminaci).

Oczywiście przebija się przez to doktryna Lucyferianizmu (Rodzaju 3):

Społeczeństwa ludzkie może nawigować tymi zagrożeniami, osiągnąć zrównoważona przyszłość i zainaugurować erę post-ludzkiej ewolucji jeszcze bardziej cudownej niż co doprowadziło do [powstania] nas. Świt epoki Antropocenu następnie zaznacza jednorazową transformację od naturalnego świata do tego, gdzie ludzie zapoczątkowują przejście do jednostek elektronicznych (i potencjalnie nieśmiertelnych), które wykraczają poza nasze ograniczenia i rozprzestrzeniają swój wpływ daleko poza Ziemie.”Martin Rees, astronom, The Guardian

Te destrukcyjna filozofie przyjmują naukowcy, politycy i nawet biznesmeni. Jest to filozofia wykluczająca Stwórcę, Jezusa i Jego słowo- bazująca jednak na baśniach jak miliony lat stworzenia ziemi(Darwin wziął to z religii pogańskich jak Sumeryjska czy Hinduska i dodał swoje bzdury) i zrównanie człowieka z mikrobem(a często czyniącą zwierzęta bardziej ważne!)

Jeśli więc człowiek to kuzyn mikroba, to nie ma problemu dokonać aborcji- co nie oznacza więcej niż zgniecenie robala pod butem.

Antropocen pochodzi od slow anthropos– człowiek i cene– nowy i jest powiązany z propaganda matki Natury i „zmiana klimatu”. W religii Sumerów, królowie przed potopem mieli rządzić po 30,000 lat. Hinduizm podaje, ze ziemia ma 155 trylionów lat (reinkarnacja, koło życia)!

Antropocen to kolejna pułapka i podwaliny, aby ludzkość prowadzić w kierunku zniszczenia obecnego porządku na świecie. Co co „science fiction” przedstawiało w komiksach i filmach w latach 80′- dzisiaj jest realizowane przez „naukę”.

Świat nauki nie zauważa pod jakimi są wpływami. Chcą ogłosić epokę „post-człowieka”, gdzie nauka ma wywołać nieodwracalne zmiany. Antropocen ma brukować drogę dla transhumanizmu – implanty, robotyzacja człowieka, integracja z maszynami, post-seksualność, krionika, odrzucenie Boga i stanie się „bogiem” – samemu, naukowa nieśmiertelność, porzucenie porodów (dzieci będą rodzic się z probówki) i traktowanie seksu jako przeżytku, transfer myśli i uczuć do komputera(WBE)…Spowoduje to zniszczenie osobowości i psychiki. „Superman” to nie komiks…To plany inspirowane zwierzchnościami.

Stoją za tym wstrętne, hermafrodytyczne byty szatańskie. Zwierzchności zatraciły swoje cechy gdy zbuntowały się przeciwko Bogu. Szatan i demony nie tylko straciły piękno, którym obdarzył ich Bóg, ale i przejęta została ich płeć…Stad często „bóstwa” pogan są babo-chłopami…

Niebezpieczna nauka, która dostaje się do kościołów jest głoszenie, ze anioły i Bóg to bezpłciowcy. Bóg Jahwe to mężczyzna, podobnie jak anioły. Inne niebezpieczeństwo to, głoszenie „ze w Chrystusie nie ma płci”. Jest to bardzo niebezpieczna nauka.

Gdy przychodzisz do Jezusa, kobieta jest kobieta a mężczyzna- mężczyzną. Bóg czyni cie jeszcze bardziej mocny w twojej płci. I owszem, Bóg używa i kobiet i mężczyzn, ale nie zmienia on roli płci!

Biblia wskazuje, ze nie ma więcej niż 6000 lat. Świat 21 wieku stanie na rozstaju- albo pójdzie za Jezusem i kreacjonizmem, albo połączy się w pęd globalizmu i całkowite zatracenie człowieka…

https://www.theguardian.com/environment/2016/aug/29/declare-anthropocene-epoch-experts-urge-geological-congress-human-impact-earth

https://www.theguardian.com/environment/2016/aug/29/the-anthropocene-epoch-could-inaugurate-even-more-marvellous-eras-of-evolution