Czy boisz się wirusa ZIKA?

Będziesz najbardziej błogosławionym ze wszystkich ludów. Nie będzie niepłodnego i niepłodnej ani u ciebie, ani wśród twojego bydła. (15) Pan oddali od ciebie wszelką chorobę i wszystkie zgubne zarazy egipskie, które poznałeś. Nie dopuści ich do ciebie, lecz ześle je na wszystkich, którzy cię nienawidzą”Ks. Powt. Prawa 7

Niedawno ustala jedna plaga Eboli, by w tym roku usłyszeć o kolejnych jak świńska grypa, ptasia grypa, ZIKA, mało-głowie(mikrocefalia), zespół Guillaina i Barrégo itd. Czy masz obawy o siebie i swoja rodzinę?

Po pierwsze wiedz, ze strach wielokrotnie otwiera ludzi na zło!W terminologii służby uwolnienia jest to jeden z ‚odźwiernych’, który wpuszcza inne demony. Strach paraliżuje ludzi albo prowadzi do złych decyzji.

Po drugie wiedz, ze choroba nie pochodzi od Boga, a On jest w stanie cie przed nią uchronić i uleczyć. Poczytaj werset Izajasza 53.

Po trzecie, Jezus ma moc nad wszelka choroba, więc jest dobry czas aby powierzyć Mu twoje życie! Zaproś Go do życia, powierz mu swoje zdrowie, rodzinę i przyszłość. Niech stanie się twoim Panem i Zbawicielem. Wyznaj Mu grzechy i obmyj swoje życie w krwi Baranka!

Polecam modlić się Psalmem 91

(1) Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, Kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, (2) Ten mówi do Pana: Ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. (3) Bo On wybawi cię z sidła ptasznika I od zgubnej zarazy. (4) Piórami swymi okryje cię. I pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie. Wierność jego jest tarczą i puklerzem. (5) Nie ulękniesz się strachu nocnego Ani strzały lecącej za dnia, (6) Ani zarazy, która grasuje w ciemności, Ani moru, który poraża w południe. (7) Chociaż padnie u boku twego tysiąc,A dziesięć tysięcy po prawicy twojej, Ciebie to jednak nie dotknie. (8) Owszem, na własne oczy ujrzysz I będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych. (9) Dlatego, że Pan jest ucieczką twoją, Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją, (10) Nie dosięgnie cię nic złego I plaga nie zbliży się do namiotu twego, (11) Albowiem aniołom swoim polecił,Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. (12) Na rękach nosić cię będą, Byś nie uraził o kamień nogi swojej. (13) Będziesz stąpał po lwie i po żmii, Lwiątko i potwora rozdepczesz. (14) Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go, Wywyższę go, bo zna imię moje. (15) Wzywać mnie będzie, a Ja go wysłucham, Będę z nim w niedoli, Wyrwę go i czcią obdarzę, (16) Długim życiem nasycę go I ukażę mu zbawienie moje.

(Ks. Psalmów 91:1-16, Biblia Warszawska)

deber- zaraza

qeteb- destrukcja

nega`- plaga, choroba, plamki, objawy.

W imieniu Jezusa zwiąż demony stojące za tego typu rzeczami jako choroby, zło, plagi, epidemie, pandemie, zniszczenie (np. Nergal, Erra, Eshmun, Hanbi,Berstuk, Chorzyca… ). Ogłaszamy ochronę krwi Jezusa dookoła nas i naszych rodzin! Łamiemy także moc wszelkiej czarnej magii, która została skierowana przeciwko nam!

Poczytaj więcej pod linkiem.