Ekumenizm- duchowa zaraza 21 wieku

Jeśli czytelnik przyjrzy się rożnym aspektom ekumenizmu, to zobaczy jego destrukcyjne działanie na wielu płaszczyznach jednoczenie. Zajmuje naprawdę niewiele czasu, aby przeanalizować skąd ten ruch pochodzi i jakie są jego założenia, aby otworzyć oczy i zobaczyć szatańska pieczęć na tym ruchu.

  • Ekumenizm odciąga ludzi od Pisma i doktryn

  • Ekumenizm nakazuje akceptacje sprzecznych z Biblia praktyk i wierzeń

  • Ekumenizm to platforma aby zrównać wszelka religie

  • Ekumenizm otwiera drogę wszelkim naukom tego świata: herezjom, idolatria, okultyzmowi

  • Ekumenizm chce stworzyć jedna religie pod parasolem Watykanu.

  • Ekumenizm to współczesna forma zwiedzenia, która była na tym świecie od dawna. Po Potopie, ekumenizm zrealizowany został pod wodza Nimroda w Babel.

  • Ekumenizm to psychologiczna pułapka, aby wyłapać tych co są w kompromisie oraz tych co odrzucają Pismo.

  • Ekumenizm to nauka tego świata, zainspirowana szatanem i jego upadłymi aniołami.

  • Ekumenizm to oficjalna religia nienawidzących Pisma i Jezusa Unii Europejskiej(polityka), NATO(wojsko), światowych instytucji finansowych(banki) oraz Watykanu(religia).

Ekumenizm to droga zniszczenia przeszkód w drodze do Nowego Ładu Światowego, zrównania herezji z Prawda (co jest niemożliwe) oraz zwrócenia świata do czasów pogańskich i tych gdzie kler katolicki był terrorysta Europy!

Protestant w Duchu musi się mieć na baczności!

Niektóre przejawy ekumenii i jej skutków/ postulatów: