Biblijna droga do bogactwa finansowego

Bóg obiecał Izraelitom w ST, ze jeśli będą z nim chodzić w wierze, nie tylko nie będzie pośród nich biednego, ale i posiada błogosławieństwo, które Bóg dal Abrahamowi oraz jego potomstwu. Osoby, które się nawracają(zbawienie) i rodzą na nowo (Dz.Apostolskie 2,19) są przez Jezusa dziedzicami błogosławieństwa Abrahama.

Jak uzyskać bogactwo:

  1. Dowiedz się, jakie obietnice Bóg dal w Biblii

  2. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie, wiara przenosi góry, o cokolwiek poprosicie, wierzcie, ze otrzymacie.

  3. Nie krew i ciało ci to objawiło” ale Bóg przez Ducha Świętego. Bóg objawia tajemnice. Życie w Duchu, prowadzeniu Jego oraz słyszenie głosu Boga, są kluczowymi sprawami. Ten kto ma wiarę i słyszy od Pana, góruje nad tym co nie.

  4. Złoto i srebro należy do Boga, nie diabla. Jezus ma moc na ziemi i niebie.

  5. Dziesięciny (1/10 wpływów)- ma`aser

  6. Ofiary wyniesione przed tron Pana- teruwmah

  7. Ofiary miłosierdzia- „Kto się lituje nad ubogim, pożycza Panu, a ten mu odpłaci za jego dobrodziejstwo”Ks. Przysłów 19 oraz Mateusz 6:4:” a ociec twój, który obacza w skrytości, on odda tobie jawnie”. Eleémosuné z Greki oznacza właśnie ‚ofiarę miłosierdzia’.

  8. Dobra gleba. Jest bardzo ważne gdzie i w co siejesz swoje pieniądze. Sponsorując ekumenizm, niewiarę, herezje zasiewasz na zły grunt.

Więcej informacji pod linkiem.

Absolutnym celem Boga nie jest jednorazowe wsparcie kogoś, ale całkowite wyniesienie z problemu. Dawanie nie znaczy bezkrytycznego rozdawania pieniędzy. Naiwność jest nauka wroga Biblii. Bieda to jedno z przekleństw wymienionych w Biblii.