Symbole Wielkanocy: biczowanie, lamentacje i krzyżowanie ludzi

Sa kraje gdzie jeszcze bardziej dobitniej niż w Polsce, można zobaczyć powiązania katolicyzmu do starych misteriów babilońskich. Takie aspekty jak biczowanie ludzi, lamentowanie czy przybijanie ludzi na żywca do krzyża, odbywa się corocznie w szczególnie dwóch krajach: Meksyk i Filipiny.

(W tym roku Meksykanie palili kukle Donalda Trumpa wyrażając niezadowolenie na propozycje wybudowania muru między USA a Meksykiem-film.)

Związane jest to z duchowymi wpływami misteriów zwianych z Tammuzem. Jak już pisałem, dni w których katolicy postrzegają, ze Jezus ‚jest martwy’ w roku, czyli Wielki Piątek i Sobotę, nazwali ja Czarnymi.

To co dzieje się w tych wymienionych krajach jest związane np. z kultem Attisa i Kybele. Zobaczmy na szaleństwo związane z dniem zwanym Hilaria. 24 Marca, czciciele Attisa obchodzili tzw Dies Sanguinis czyli Dzień Krwi, gdzie ludzie wpadali w szał żałoby, ubolewania, głośnych lamentacji. Czciciele Attisa biczowali swe plecy, aż krew z nich ‚sikała’ i polewali nią ołtarz wystawiony dla Attisa oraz jego wyobrażenie. Niektórzy nawet się kastrowali!

Innym aspektem widzianym w Meksyku jest święto Królowej Niebios zwanej tam Virgen de los Dolores. W historii istnieją wzmianki jak Królowa Niebios pod rożnymi nazwami opłakiwała swojego męża/syna Tammuza. W Babilońskim kalendarzu istnieje nawet miesiąc nazwany ku jego czci, Araḫ Dumuzu (Miesiąc Tammuza)! W Biblii, w 8 rozdziale Ezechiela, czytamy jak kobiety, na wzór Królowej Niebios(Wenus, Innana, Isztar, Izyda) opłakiwały Tammuza (Adonisa, Jaryle itd.).

Virgen de los Dolores jest ubierana w purpurę i stawiają jej ołtarz. Obchodzą również tzw nieszpory ciemności (los matines de la tinieblas). Obmadlana jest specjalnym różańcem zwanym Różańcem Siedmiu Boleści uczynione z czarnego drewna. Wołają w kolko: „Módl się za nami, najbardziej bolesne Dziewico. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.”

W 2001, jednemu z katolickich ‚wizjonerów’ pokazała się właśnie Królowa Niebios(Matka Świata) i nakazała się modlić tym różańcem, aby „otrzymać łaskę pokuty”. W Wielka Sobotę Królowa Niebios jest ubierana na czarno.

W Wielki Piątek, pokutnicy biorą udział w procesji biczowania, która kończy się ich przybiciem do krzyża. Niektórzy niosą ciężki krzyż na plecach przez kilka kilometrów. W Meksyku zowią ich Los Penitentes. Na Filipinach dają się przybić do krzyża na żywca, aby pokutować, wypełnić przysięgę(panatà), lub jako forma ‚dziękczynienia za odpowiedziana modlitwę’…

Filmy:

Biczownicy

Pochód Królowej Niebios w Meksyku

Biczownicy w Meksyku.

Ukrzyżowanie na Filipinach

Ludzie chcą cierpieć ‚jak Jezus’, jednak odrzucają Jego ofiarę sprzed 2000 lat! Oto właśnie mentalność katolicyzmu – demony męczeństwa i cierpienia. Osoby, które wychodzą z tego systemu potrzebują uwolnienia od wielu tego typu religijnych duchów. Jezus umarł na krzyżu 2000 lat temu, abyś mógł UWIERZYC W TA OFIARE i zaprosić Jezusa do swojego serca.W ten sposób otrzymujesz wybaczenie grzechów. Inaczej nie zrozumiałeś po co Jezus przyszedł!