Donald Trump przysięgał na Biblie Lincolna a Mike Pence na Biblie Reagana

Na inauguracji, 20 Stycznia 2017 roku najpierw przysięgał obecny Wice-Prezydent, Mike Pence i zrobili to, kładąc rękę na Biblie Reagana. Następny w kolejce został zaprzysiężony Donald Trump, a jego wyborem była Biblia Abrahama Lincolna.

Mike Pence otworzył Biblie na znanym fragmencie:

…i ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić, i szukać mojego oblicza, i odwrócą się od swoich złych dróg, to Ja wysłucham z niebios, i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię.”2 Ks. Kronik 7, Biblia Warszawska

A jeźliby się upokorzył lud mój, nad którym wzywano imienia mego, a modliłby się, i szukałby twarzy mojej, odwróciwszy się od dróg swoich złych: tedy Ja wysłucham z nieba, i odpuszczę grzech ich, a uzdrowię ziemię ich”.2 Ks. Kronik 7, Biblia Gdańska

Jeśli mój lud, który jest nazwany Moim imieniem, uniży się i zacznie się modlić, szukać Mojej twarzy i odwróci od ich niegodziwych dróg, WTEDY wysłucham z nieba, wybaczę ich grzechy i uzdrowię ich ziemie”2 Ks. Kronik 7,Biblia Króla Jakuba

Biblia Lincolna to Biblia Króla Jakuba wydrukowana przez Oxford University Press.

Trumpa zaprzysięgał, John Glover Roberts, prezes Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych a Pence przez Clarence Thomasa, sędziego Sądu Najwyższego USA

Czytaj więcej:

http://www.usatoday.com/story/news/politics/2017/01/19/mike-pence-vice-president-swearing-in-symbolism/96782426/

https://www.nytimes.com/2017/01/18/us/politics/lincoln-bible-trump-oath.html?_r=0

Inne:

Inauguracja Donalda Trumpa na Prezydenta Stanów Zjednoczonych

Wayne LaPierre: NRA to najsilniejszy sojusznik Donalda Trumpa

Zielonoświątkowcy biorą udział w ekumenicznym „Maratonie Biblijnym”

Dyrektor Misji Krajowej Kościoła Zielonoświątkowego bierze udział we mszy