Giovanni Traettino obecny na konferencji Aliansu Ewangelicznego we Włoszech

Miedzy 8 a 9 Kwietnia 2016 roku spotkali się w Rzymie przedstawiciele Aliansu Ewangelicznego tego kraju i innych. Debatowali pozycje ewangelików względem katolicyzmu po wybrykach Traettino, gdy odwiedził go sam papa. Zachowanie tego ‚Zielonoświątkowca’ wywołało podziały i kontrowersje. Podczas dwóch dni uczestnicy słuchali jego historii i obrony ekumenizmu. Sam nazywa papiestwo- jego bratem…

Jak podaje strona Aliansu, tego typu zachowanie zaczęło się jeszcze gdy Bergoglio był ‚biskupem’ w Buenos Aires. Pastor Zielonoświątkowy udawał się nie tylko na liczne, prywatne spotkania z katolikiem ale i Bergoglio miał brać udział w Zielonoświątkowych konferencjach organizowanych w Argentynie! Traettino atakował ‚doktryny’.

Na konferencji przedstawiciele Aliansu przyznali się do współpracy z katolicyzmem, dążeniach do jedności. Efraim Tendero ujawnił,ze istnieje podpisany dokument miedzy Aliansem Ewangelicznym a Papieska Rada do spraw Popierania Jedności Chrześcijan! Czekaja właśnie na jego wydanie! Bedzie następna ‚niespodzianka’,’szok’ i ‚wstrząsy’ u Protestantów!

Jak widać Alians Ewangeliczny angażuje się w politykę globalizmu i ma zajmować się kwestiami ‚zmiany klimatu’ czy ‚uchodźcami’ pracując dla Unii Europejskiej.

Kolejne kłamstwo to, popychanie fałszywej doktryny o trzech ‚ wielkich erach katolicyzmu’ (Leonardo de Chirico):

  • era imperialistyczna

  • era opozycjonizmu (kontr-Reformacji)

  • era ‚ugodowego i uroczego’ katolicyzmu

Oto jak zdradliwe nauki rozważane są pośród wielu grup! Chirico dodał, ze katolicyzm jest ‚poliglota’ oraz to, ze Bergoglio jako Jezuita krytykował Marcina Lutra i Kalwina. Agustino Masdeo zauważył, ze ‚zmiana’ katolicyzmu jest powierzchowna (zmiana opakowania, środek ten sam albo gorszy!)

Efraim Tendero stwierdził, ze „katolików nie można nazwać ewangelikami” ale chce aby Protestanci angażowali się w globalistyczne koncepty jak :

  • zniesienie/ zmniejszenie biedy

  • prawa człowieka

  • terroryzm

  • bron nuklearna

  • ekorozwój

Niebywale, ze każda grupa Protestantów jest infiltrowana przez agentów ekumenizmu! Walka o dusze przenosi się do wewnątrz kościołów (kiedyś gdy szedłeś do zboru wiedziałeś, ze nie będą cie próbować tam zwieść!!!)!

https://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2014/july/documents/papa-francesco_20140728_caserta-pastore-traettino.html

http://www.worldea.org/news/4665/italian-evangelicals-debate-how-to-relate-to-roman-catholicism-in-aei-annual-meeting

http://evangelicalfocus.com/multimedia/1617/Giovanni_Traettino_Pope_Francis_is_brother_in_Christ_interview_evangelical_Focus

http://www.chiesadiroma.it/

http://evangelicalfocus.com//upload/imagenes/57051c65d197e_aei420.JPG

http://alleanzaevangelica.org/attualita/AEI_IncontroAnnuale_2016.pdf

http://evangelicalfocus.com/europe/1535/Dialogue_with_Catholicism_is_possible_but_always_emphasising_truth_and_history