Walka duchowa Protestanta w miesiącu Maju

Oddajemy więc Tobie w niewolę miłości za Kościół całą Polskę, umiłowaną Ojczyznę naszą, cały Naród polski, żyjący w kraju i poza jego granicami. Odtąd, najlepsza Matko nasza i Królowo Polski, uważaj nas Polaków jako Naród za całkowitą własność Twoją, za narzędzie w Twych dłoniach na rzecz Kościoła świętego, któremu zawdzięczamy światło wiary, moce krzyża, jedność duchową i pokój Boży. Czyń z nami, co chcesz. Pragniemy wykonać wszystko, czego zażądasz”Akt Oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi Matki Kościoła(katolickiego)

oddajemy dzisiaj w Twoją wieczystą, macierzyńską niewolę miłości wszystkie dzieci Boże ochrzczonego Narodu i wszystko, co Polskę stanowi, za wolność Kościoła w naszej Ojczyźnie i w świecie, ku rozszerzeniu się Królestwa Chrystusowego na ziemi.”AKT ZAWIERZENIA MATCE BOŻEJ Z OKAZJI 1050 ROCZNICY CHRZTU POLSKI

Walka duchowa wzmaga się wraz z posuwaniem się do przodu czasów ostatecznych. W naszych czasach Kościół Protestantów w Duchu Świętym atakowany jest duchowo z rożnych kierunków. Nawróceni wierzący mogą się spodziewać modlitw i mszy ze strony ‚chorobliwych katolików’ z ich rodzin, od znajomych czy sąsiadów. Od lat 1960′ powstały grupy ekumeniczne, które chcą innych wmodlić do Watykanu. Światowa Rada Kościołów, powołana i finansowana przez Jezuitów i ruch kontrreformacyjny, obmadla regiony świata w danych tygodniach.

Miesiąc Maj, został obrany jako szczególny czas honorowania starożytnej bogini , Królowej Niebios przez katolicyzm dookoła świata. Biorąc tytuły od pogańskich wierzeń (Beltane, Vesna), Maryja otrzymała tytuły jak „Królowa Maja” nadane przez Piusa XII. Otrzymała tez Majowe korony (koronowana na ‚królową’).

Na Filipinach odbywają się Flores de Mayo. Tam czczone są rożne imiona Królowej Nieba jak Królowa Różańca, Aniołów itd.

Polacy zostali ‚oddani w niewole maryjna’ 3 Maja 1966 roku na Jasnej Górze. Była to ofiara milionów dusz, aby katolicyzm ‚miał wolność na świecie’. Podpisany Akt Milenijny został umieszczony w tubie i umieszczony kolo obrazu Czarnej Madonny w Częstochowie. Drugi egzemplarz tego aktu pojechał do Rzymu (co ma duchowo zbliżyć Polskę z Watykanem). Jest to przykład związania za pomocą czarnej magii(tekst przysięgi umieszczony w naczyniu).

Polacy wbrew ich woli (podobne modlitwy robią ekumenicy) zostają powierzani demonicznej zwierzchności nad katolicyzmem. O godzinie 11, 3 Maja 2016 r. generał Zakonu Paulinów zawierzy każdego Polaka na globie tej demonicznej personie przed Obrazem Czarnej Madonny.

Polecam modlić się w ten sposób:

  1. Wyrzekam się wszelkich związków i wpływów Maryi nade mną, moja przyszłością, powodzeniem, rodzina, znajomymi.

  2. Lamie wszelki duchowy i dalekosiężny wpływ wynikający z zawierzania mnie i mojej rodziny, kościołów Zielonoświątkowych i Charyzmatycznych tej zlej zwierzchności. Lamie czarna magie umieszczania mnie w tubie i na wszelkich tablicach.

  3. Lamie wszelkie wpływy katolickie nade mną w miesiącu Maju jak różance, zawierzenia, msze itd.

  4. Lamie, w imieniu Jezusa wszelkie modły i msze ekumeniczne uczynione za mnie, rodzinę itd…

  5. Poddaje się i moich bliskich pod moc Jezusa Chrystusa z Biblii.

Każdy z demonów, patronów i ‚świętych’ wzywany przeciwko mnie jest związany i zablokowany. Jego moc nade mną jest rozbita. Związuje patronów ekumenizmu jak Jozafat Kuncewicz, Andrzej Bobola, JP II i Jana XXII.

Wyrzekam się Czarnej Madonny i WSZELKIEGO wpływu jej nade mną, moimi pokoleniami i rodzina. Łamie teraz klątwy i wyznaje grzechy z powodu zawierzania mojej rodziny tej zwierzchności. Nakazuje wszelkim demonom związanym z katolicyzmem, Maryja, zawierzeniem narodu Polskiego Maryi aby się wynosiły. Wymazuje moje imię z wszelkiej księgi katolicyzmu w imieniu Jezusa!

Wyrzekam się także wpływów zakonów maryjnych na mnie i moja rodzinę jak Marianie, Towarzystwo Maryi, Maryści, Legion Maryi, Armia Maryi, Rycerstwo Niepokalanej, Niebieska Armia Matki Bożej Fatimskiej,Sodalicja Mariańska itd.

Poddaje się w pełni pod Biblijnego, Protestanckiego Jezus Chrystusa! Ogłaszam Jego panowanie nad Polska i polakami na świecie! Oglaszam zbawienie Polaków i ich wyjście z mroków katolicyzmu!

Amen!

Ważne duchowe daty w Polsce:

1 IV 1656 r. – Śluby króla Polski Jana Kazimierza we Lwowie

8 IX 1948 r. – Poświęcenie się Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi

26 VIII 1956 r. – Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego

3 V 1966 r. – Millenium – Akt oddania w macierzyńską niewolę Maryi, Matki Kościoła za wolność Kościoła Chrystusowego

4 VI 1979 r. – Akt Zawierzenia Matce Bożej dokonany przez papieża Jana Pawła II

26 VIII 2012- Poświecenie tablicy Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego

3 V 2016- Akt Zawierzenia Polaków Królowej Nieba. Specjalne obchody corocznego świętowania zwierzchności Maryjnej w związku z 1050 leciem ‚Chrztu Polski’ do Watykanu oraz 50 rocznica aktu oddania każdego polaka w niewole Królowej Niebios!

19 XI 2016- Akt Intronizacji katolickiego Jezusa na ‚króla Polski’

Czytaj więcej:

Akt Intronizacji katolickiego ‚Jezusa’- tekst

Plan na 3 Maja 2016

AKT ZAWIERZENIA MATCE BOŻEJ Z OKAZJI 1050 ROCZNICY CHRZTU POLSKI

Źródło.