Kurt Koch: Teraz przyszedł czas na Zielonoświątkowców i Charyzmatyków

Kurt Koch to osoba stojąca na czele ekumenizmu skierowanego do Protestantów, fachowo określonego jako Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Kurt Koch jest jedną z wysoko postawionych rangą osób, która ma za zadanie zburzyć Reformacje w sercach Protestantów.

Według planów Soboru Watykańskiego Drugiego, chce on powrócić do sytuacji nie tylko sprzed Reformacji ale tez i sprzed czasów Wielkiej Schizmy roku 1054. W tym celu opracowali nie tylko radę papieską ale i Światową Rade Kościołów (która jest tak naprawdę złożona z pseudo- Protestantów aby zrobić sztuczny tłum). Jak opisywał znany i zakazany, były Jezuita, Alberto Rivera, Watykan studiował wszelką denominacje Protestantyzmu i specjalnie szkolił agentów, którzy mieli wejść do nich i zajmując wysoką pozycję nie tylko zahamować krytykę i głoszenie przeciwko katolicyzmowi, ale także przeciągnąć ich do unii z Rzymem.

Jak widać po ostatnich latach, wszelkie denominacje, które zawsze były w opozycji do katolicyzmu i Prawosławia,ze względu na herezje tych niebiblijnych kościołów, dzisiaj kroczą z katolicyzmem prawie- ramię w ramię!

Od wielu lat niepokojący stan ujawniać się zaczyna również pośrodku niektórych Zielonoświątkowców i Charyzmatyków. Niewiele wierzących wie i rozumie, że żadna denominacja nie została pominięta w globalnej strategii ekumenizmu katolickiego, więc nikt nie jest przed nią uchroniony. Dochodzimy do czasów, że każdy pastor, denominacja w Ruchu Pentekostalnym i Charyzmatycznym będzie, prędzej czy później, nagabywana przez agentów ekumenizmu- zarówno wprost z katolicyzmu jak i może częściej spośród tych, którzy weszli w unie i pakt ze Światową Radą Kościołów, przyłączając się do Polskiej Rady Ekumenicznej.

Wypada dodać, że katolicka ekumenia wymierzona jest w każdą większą religie na świecie ( Hinduizm, Islam, Buddyzm). Obserwujemy też, że katolicyzm próbuje wchodzić w unie z rożnymi kultami pogańskimi opartymi na duchowości afrykańskiej i innej. (Voodoo, Umbanda).

Jak podaje fronda.pl Kurt Koch ogłosił, że największym partnerem ekumenicznym dla katolików powinien być najpierw Kościół Zielonoświątkowy, ze względu na to, że plasuje się co do wielkości na drugiej pozycji.

Artykuł nosi nazwę: „Głównym partnerem ekumenicznym dla katolików powinni być zielonoświątkowcy”. Kolejny artykuł pt:”Zielonoświątkowcy i charyzmatycy, nowym wyzwaniem dla katolickiego ekumenizmu” pokazuje, że kolejnym celem na najbliższe lata jest wzięcie się za te ruchy, ponieważ wielu z nich wciąż angażuje się w działalność nawróceniową i ewangelizują katolików, co oczywiście powoduje ich znaczne obniżenie. Sprytną taktyką jest zatem ich ogłupienie i wciągnięcie w ekumenizm, a w ten sposób katolicy liczą, że wielu z nich powróci na łono Watykanu. Jeśli nie będzie to każdy z nich, to przynajmniej zahamuje to proces ewangelizowania katolicyzmu.

Jak podaje Radio Watykańskie, Kurt Koch był obecny, gdy w ubiegłym roku, 100 Zielonoświątkowych pastorów z całego świata spotkało się na tajnym spotkaniu z papieżem Franciszkiem w Watykanie. Nic więcej nie wiadomo, poza informacją, że modlili się ‚o jedność z Rzymem’.

Papież w Polsce i ekumeniczni Zielonoświątkowcy

Czciciel Królowej Niebios, papież Franciszek będzie obecny na Jasnej Gorze dnia 28 Lipca 2016 r. 3 Maja każdy Polak w Polsce i na świecie zostanie zawierzony zwierzchności Maryjnej tez na Jasnej Górze.

28 Lipca będzie modlił się przez obrazem Czarnej Madonny. Potem odprawi publiczna ‚msze’ z okazji 1050 Rocznicy ‚Chrztu Polski’.

Pomimo, ze kwestia maryjna jest tematem spornym, możemy się spodziewać obecności ekumenizmu w tych wydarzeniach. Widzimy jak ‚Protestanckie’ zespoły były obecne na Dniach Papieskich, jaka więc różnica kiedy pójdą i zobaczą go na żywo…?

TGD już śpiewała „Kolędę Maryjna” oraz „Maryjo, czy już wiesz”. Papieski kaznodzieja, Cantalamessa nawoływał już Protestantów do kolejnego kroku ekumenicznego- objęcia Maryi jako ich matki i rozpoczęcia jej kultu w ich zborach, jako „miłość ekumeniczna”…

Pierwszy ekumenik Zielonoświątkowy, czyli David du Plessis już dawno podziwiał co dzieje się w Medjugorie i pojawienia się Matki Boskiej, atmosfery jedności i miłości…

Zielonoświątkowcy biorą udział w Światowych Dniach Młodzieży 2016.

Jak się okazuje ekumenicy z Kościoła Zielonoświątkowego nie tylko brali udział w Zjazdach Gnieźnieńskich, Tygodniach Modlitw o Jedność ‚Chrześcijan’ ale i uczestniczą w wydarzeniach katolickich pt: Światowe Dni Młodzieży.

Pokątnie przyznaje się do tego ksiądz katolicki (tegoroczne):

Według ks. Gremzy do Krakowa pojadą też z Białorusi młodzi ludzie innych konfesji chrześcijańskich. „W mojej grupie jest kilku protestantów, zielonoświątkowców, prawosławnych. Zapraszamy chętnych, jesteśmy otwarci na innych, żeby mogli poznać bliżej, czym są dni młodzieży” – zaznaczył.”

oraz osoby z poprzednich Światowych Dni Młodzieży:

Bardzo ważne było dla mnie zaproszenie gości z różnych Kościołów: pastora wraz z żoną z Kościoła Zielonoświątkowego, młodego pastora z Kościoła Baptystycznego, księdza jezuitę oraz dwóch młodych ludzi, którzy organizują Światowe Dni Młodzieży…Najbardziej przemówiła do mnie obecność i konferencja pastora i jego żony z Kościoła Zielonoświątkowego. Ich otwartość i zrozumienie uświadomiły mi potrzebę pracy na rzecz jedności chrześcijan.”

Gdy Papież był w Brazylii podczas Światowych Dni Młodzieży w roku 2013 ganił katolickich biskupów, ze pozwolili utracisz rzesze katolików, którzy zostali pozyskani do kościołów Zielonoświątkowych, Neo- Pentekostalnych i Charyzmatycznych!

Strona http://www.pope2016.com podaje, ze w Polsce jest 0,07 procenta Zielonoświątkowców…Celem więc ekumenii jest wchłoniecie Protestantyzmu do katolicyzmu…

Ile w Polsce jest Protestantów-GUS

‚Czarny Papież’ katolicki i ekumenizm.

Nasz założyciel, Ignacy Loyola, przeszedł osiem razy badanie Inkwizycji po wysłuchaniu Ducha.”Adolfo Nicolás

Kim jest „Czarny Papież”? To osoba działające w tle Watykanu, stojąca na czele Jezuitów, u których jest tzw generałem. Jezuici stoją za Kontrreformacja oraz jej przeistoczeniem zwanym ekumenia, przygotowując Sobór Watykański II.

Pomimo, ze papieży w historii było aż 265, Jezuickich generałów było tylko 30. Papiestwo jest niebiblijne i jest bezpośrednią kontynuacja Cezara z Imperium Rzymskiego. W poprzednich epokach władca zwal się odpowiednio- Sarrum(Sumerowie),Šarru(Akadyjski),Xšâyathiya(Medowie),Šâh(Persowie), Anax i Basileus (Grecja), Rex i Caesar(Rzym).

Papież odziedziczył atrybuty po Rzymskim Cezarze i kapłanie zwanym Pontifex Maximus, który stal na czele najwyższych ranga kapłanów Rzymskich w Collegium Pontificum.

Czarny papież pojawił się po raz pierwszy w związku z Reformacja. Pierwszym Praepositus Generalis był Ignacy Loyola. Do walki z Reformacja używali Królowej Niebios zwanej Madonna Della Strada.

Gdy nastał czas Soboru Watykańskiego II, zwoływał go i przygotowywał nikt inny jak General, Pedro Arrupe, który wg Alberto Rivery miał jako jedyny zrezygnować z tej pozycji, z powodu głoszenia mu ewangelii. Pedro Arrupe miał przeorganizować ten zakon ‚w świetle soboru’ a ekumenizm i jego globalne rozprzestrzenianie mogło właśnie narodzić się w umysłach Jezuitów. Jako taktykę stosował on ‚teologie wyzwolenia’ czyli Chrześcijański Marksizm.

Jezuici zostali stłumieni w 1773, i ponownie powołani w 1814 przez Piusa VII.

Po tym co katolicyzm wyprawiał przez setki lat, przyszedł czas na powierzchowna zmianę aby pokazać, ze katolicyzm się zmienił. Inkwizycja w Hiszpanii została stłumiona dopiero w roku 1834! Jej nazwa zmieniała się przez lata, od nazwy- Najwyższa Święta Kongregacja Rzymskiej i Powszechnej Inkwizycji, do Najwyższa Święta Kongregacja Świętego Oficjum w 1904, by wreszcie przyjąć nazwę po jezuickim Soborze Watykańskim II- Kongregacja Nauki Wiary.

Tutaj również funkcjonuje pewna linia zwana Wielki Inkwizytor(Inquisidor general). Pierwszym z nich był Tomás de Torquemada w latach 1483-98 a ostatnim Gerónimo Castillón y Salas (od 1818 do końca).

Współczesnym dziedzicem tej pozycji jest Gerhard Ludwig Müller.

Jeśli chodzi o ‚czarnego papieża’ to obecny nazywa się Adolfo Nicolás, który objął to stanowisko w roku 2008. Stoi on na czele około 18,000 jezuitów na świecie. Gazeta katolicka podaje, ze ma zrezygnować w roku 2016.

Jak widać z kierunku obieranego przez niego, Jezuici maja teraz realizować postulaty ekumenizmu. Na czele szkoły w Rzymie, która kształci ludzi na temat Wschodniego ‚Chrześcijaństwa’ staje jezuita.

W wywiadzie, zachęca aby być cierpliwym na ekumeniczne zmiany. W innym popiera kierunek papieża, aby zmienić teologie odnośnie rozwodów. Kościół katolicki musi powierzchownie zmienić się na tyle aby ekumenizm z Protestantami i religiami poszedł gładko. Nikogo nie chcą wykluczyć z procesu.

Aby szybko realizować postulaty Soboru Watykańskiego II, jezuici muszą wykazać się większą ‚kreatywnością ‚. Jezuici i ekumenizm musi zmieniać się i dostosować do zmieniającego krajobrazu na świecie oraz ludzi.

W wywiadzie podaje, ze unika kontaktów z papieżem, aby ludzie nie powiązali go z Jezuitami. Mówi tez o ‚nieoficjalnych kanałach komunikacji’. Wskazuje na kierunek ekumeniczny, który wyznaczył wspominany Arrupe.

Adolfo Nicolás wskazuje, ze Jezuici maja 500 letnie doświadczenie w kontrreformacji. To co dzieje się w poszczególnych krajach jest szybko wysyłane do centrali dwoma sposobami:

Watykan ma dwie sieci informacyjne, urzędnika za pośrednictwem nuncjuszów, a kolejne nieformalne przez księży, zakonników, świeckich, którzy nieustannie wysyłają informacje do Rzymu.”

500 lat minęło a struktury mamy teraz takie jak 500 lat temu, to jest czas na zmianę, bo świat się zmienił. Zmiana nie jest dlatego, że coś nie działa, ale aby dostosować się do nowych potrzeb i zmieniających się czasów.”

Jezuitów powołano w roku 1540. Jeśli chodzi o ścisłość, to 500 lat wypadnie w roku 2040. Czy nie jest to zastanawiające? Nikt nie narzeka w ekumenii na ich temat, jednak ludzi boli, ze 500 lat temu (31 Października 1517) przyszła Reformacja. Jako katolicki sprzeciw do przebudzenia, zwołano Sobór Trydencki,na którym potwierdzono wszystkie ówczesne herezje Rzymu! Sobór Trydencki nałożył setki przekleństw na osoby odchodzące od katolicyzmu. Ten sobór nigdy nie został odwołany.

Powstała kontrreformacja, Jezuici, Teresa of Ávila, Jan od Krzyża, Franciszek Salezy, Filip Neri i inni ruszyli by zachować herezje i zniszczyć Reformacje.

Czarny papież Loyola opracował Ćwiczenia Duchowe aby otoczyć się duchem mistycyzmu– medytacje, kontemplacje, modły…dewocje do opłatka i Maryi oraz koncept- „biedy, która uświęca”.

Gdy dziś ekumenizm jezuicki próbuje wszystkich namówić od odstąpienia od Reformacji i porzucenia Słowa, oni szyderczo się śmieją…O jak wielu zrywa boki, widząc jak naiwni Protestanci leżą wprost do ich utkanej sieci..

ABY RAZ NA ZAWSZE POLOZYC KRES I WYPELNIC ZAMIARY KONTR-REFORMACJI…

KAZDA DENOMINACJA BYLA WNIKLIWIE PRZEZ LATA STUDIOWANA I OD CZASOW SOBORU WATYKANSKIEGO II ZACZELA SIE INFILTRACJA…

CELEM JEST KAZDA RELIGIA NA SWIECIE. W NAJBLIZSZYCH LATACH BIORA SOBIE NA CELOWNIK ‚NAJBARDZIEJ OPORNYCH’ CZYLI ZIELONOŚWIĄTKOWCOW I CHARYZMATYKOW…

NA NASZYCH OCZACH DZIEJE SIE ZDRADA REFORMACJI…ODBYWAJACA SIE Z PROFESJONALNYM WYGLADEM I USMIECHEM NA USTACH…